Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Generalitat renoven el conveni d’ensenyament per 4 anys més

L’acord aprovat renova la delegació de competències del servei de transport escolar, menjador i altres prestacions en matèria escolar

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Menjador d’una escola de primària

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat el conveni amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat que renova la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei de transport escolar, menjador i altres prestacions en matèria educativa per a quatre cursos. En concret representa el període que va des del curs passat (2013-14) fins al del 2016-17.

Les competències delegades afecten el servei escolar de transport obligatori i no obligatori, el servei de menjador amb caràcter preceptiu i l’opcional, la gestió dels ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat i per a alumnes escolaritzats en un centre privat determinat pel departament, així com altres competències en matèria educativa que hagin siguin autoritzades per Ensenyament.

En relació al curs 2013-14 el nombre de sol·licituds rebudes en matèria de beques per a menjador, en les diferents ajuts que gestiona el Consell, va ser de 1.569, de les quals es van resoldre un total de 1.295 beneficiaris, tots ells alumnes d’entre 3 i 12 anys de totes les escoles de la comarca. Durant tot el curs es van atendre totes les beques que serveis socials havien detectat com a alumnes de risc. Un 10% dels ajuts són del 100% de l’import del menjador, atenent raons socioeconòmiques de l’alumnat. En total, la dotació econòmica destinada a aquest servei va ser de 865.801,83 euros.

Pel que fa al servei de transport escolar, la dotació econòmica del curs passat va ser de 2.077.197,89 euros que, a l’igual que en l’apartat anterior, són transferits pel departament d’Ensenyament de la Generalitat. El Consell de l’Alt Empordà va gestionar diàriament el transport d’uns 2.200 alumnes de tota la comarca, corresponents als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres.

Durant tot el curs hi hagué en servei una flota de 70 vehicles que pertanyen a una desena d’empreses de transport. Per atendre aquesta prestació, el Consell tenia contractats 70 acompanyants que viatjaven amb els alumnes en cada autocar i tenien cura de recollir-los a les parades i deixar-los a l’escola o a l’institut on estaven matriculats.