El Consell Comarcal forma 28 persones com a Auxiliars d’Educació Especial

Auxiliars d'Educació Especial

Participants del curs el dia del lliurament de diplomes a la seu del Consell Comarcal

Formació que el Consell Comarcal ha portat a terme aquest passat mes de juliol a través del curs de vetlladors

Auxiliars d'Educació Especial
Participants del curs el dia del lliurament de diplomes a la seu del Consell Comarcal

L’àrea d’Educació del Consell Comarcal va organitzar, al llarg de tot el mes de juliol, un curs de vetlladors escolars amb l’objectiu de formar auxiliars d’educació especial que donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. La figura del vetllador escolar comença a tenir una presència activa en els centres escolars. Es tracta d’una prestació que ha anat a l’alça i que cada cop s’ha vist més la necessitat de formar gent especialitzada en aquesta feina.

És la primera vegada que s’ha organitzat un curs d’aquestes característiques a l’Alt Empordà ja que es tracta d’una oferta formativa molt innovadora. El curs va ser de 30 hores (24 lectives i sis de treball personal) i va comptar amb la participació de 28 persones. La formació, sota la direcció del doctor Josep Maria García, va anar a càrrec de l’Escola l’Empordà. Tots els participants que van superar el curs van rebre un diploma i el carnet d’auxiliar d’educació especial.

El curs va començar amb unes indicacions sobre com conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu i va seguir amb nocions a l’entorn de les tasques que ha de desenvolupar un auxiliar d’educació especial o vetllador en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en una centre educatiu ordinari.

Les activitats que desenvolupa abasten des de donar suport a l’equip de mestres a l’aula i col·laborar en les tasques que determina la direcció del centre fins a vetllar per a l’adquisició dels hàbits de la via quotidiana a l’escola, col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció i en ajudar l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais de l’escola amb el seu mitjà de mobilitat habitual (cadira de rodes, caminadors, bastons) per tal de garantir la seva participació en totes les activitats.

Els auxiliars d’educació especial també donen suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció, tenen cura de les pròstesis, ajuden en els desplaçaments a l’exterior (sortides i activitats complementàries), donen suport al patí durant les hores d’esbarjo i durant els àpats i potencien la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit de relacions.

El principals destinataris d’aquest curs han estat monitors i directors d’activitats d’educació en el lleure i personal de suport a l’aula; persones que tenen la formació del curs de monitors de menjadors i transport escolar; altres educadors que treballen o que hagin treballat en entorns educatius i l’atenció a les persones amb discapacitat. Bàsicament va anar adreçat a qualsevol persona que tingui interès en treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials.

Es tracta d’un curs que ha donat les eines i els coneixements per tal d’aprofundir, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció i cura dels infants amb necessitats educatives especials orientat a donar suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. El plantejament del curs s’ha realitzat des de l’abordatge teòric i pràctic de la figura del vetllador i vetlladora i el seu paper a l’escola d’avui.