Fira de la Rosa de Roses

Consells de Protecció Civil de la Generalitat per a unes festes de carnestoltes segures

L’objectiu d’aquestes recomanacions és minimitzar els riscos que hi poden haver en esdeveniments amb una gran concurrència de gent, majoritàriament infants i joves

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) recull en una pàgina web els principals consells de seguretat per a les festes i rues de carnestoltes per aquest 2024. L’objectiu d’aquestes recomanacions és minimitzar els riscos que hi poden haver en esdeveniments amb una elevada concurrència de gent, majoritàriament infants i joves, evitar accidents i saber com actuar si es produeix una emergència en l’activitat.

Els consells es divideixen en recomanacions a tenir en compte abans i durant la celebració; consells en el transport públic; recomanacions per a organitzadors i participants de cavalcades i rues; i finalment què fer en cas d’emergència. Aquestes recomanacions es poden trobar en català, castellà, anglès i occità a l’enllaç interior.gencat.cat/carnestoltes

Com a principals advertiments per evitar accidents destaquen: a l’arribada a un espai de concentració de persones localitzar les possibles vies d’evacuació; seguir sempre les recomanacions del personal de seguretat; no pujar mai a baranes, reixes o altres elements inestables; posar als infants una polsera identificativa o targeta visible amb el nom i telèfon de contacte per si es perden; i travessar carrers i vies ferroviàries només pels passos habilitats.

Les recomanacions també recorden que en cas d’emergència és imprescindible actuar amb calma sense córrer ni empènyer, per evitar situacions perilloses, i dirigir-se cap a les sortides del recorregut pels llocs indicats sense intentar tornar enrere i sense aturar-se fins a sortir de l’espai de la rua.

Les rues amb més afluència de persones han de disposar d’un pla d’emergència elaborat pels organitzadors i homologat pels òrgans de protecció civil municipals o de la Generalitat segons el nombre d’assistents previst (a partir de 20.000 pel nivell de la Generalitat i més de 10.000 pel nivell local). Aquests plans recullen els serveis d’autoprotecció que disposa l’activitat per evitar accidents i per actuar en cas d’emergència (equips de detecció i alarma davant emergències, d’extinció d’incendis, de primers auxilis i d’evacuació, entre d’altres), així com les mesures que cal aplicar en cada cas. Per garantir que el pla sigui efectiu cal seguir sempre les indicacions dels serveis de l’organització.

Els consells de seguretat s’han editat en diferents suports, com text, vídeo, infografies i gif, per així augmentar la seva difusió a través de les diferents xarxes socials d’@emergenciescat i de tots els municipis o entitats que vulguin fer-ne també difusió.

Consells de Protecció Civil per a les festes de carnestoltes

Abans i durant la celebració

 • Abans d’anar-hi informa’t bé dels llocs per on passarà la rua.
 • Informa’t a l’arribada d’on hi ha els serveis preventius sanitaris.
 • Tingues localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels recorreguts.
 • Fes atenció a les indicacions del personal de seguretat.
 • Porta aigua i ves hidratant-te.
 • Travessa carrers, vies ferroviàries i carrils només pels passos habilitats.
 • En desfilades i cavalcades, si llancen caramels, no baixis a recollir-los a la calçada mentre passen les carrosses.
 • No pugis a baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • En concentracions massives a l’exterior, si tens la sensació d’estar atrapat o sense sortida possible, busca una ubicació alternativa on puguis trobar una via d’evacuació.
 • Si vas amb infants, porta’ls a coll o de la mà. Estigues pendent de la gent gran i de les persones amb impediments.
 • Porta la documentació a sobre. En el cas dels infants, gent gran i persones amb discapacitats psíquiques, prepara una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i fes que la portin en un lloc visible per si es perden.
 • Si vas acompanyat o en grup, acordeu prèviament un punt de referència on trobar-vos en cas que us separeu o us perdeu.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandona el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblidis els objectes personals.

Recomanacions per a participants de cavalcades i rues

 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.
 • No manipuleu cap tipus d’element elèctric si no disposeu de l’autorització corresponent.
 • Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi.
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
 • Deixeu prou espai entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de dubte.
 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu l’aigua en ampolles de plàstic.
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple, pirotècnia, elements amb flama, etc.).
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a prop.
 • No llanceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també poden dur disfresses combustibles o inflamables.
 • A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i també utilitzar extintors.
 • Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents.
 • Compliu totes les mesures de seguretat, a fi de minimitzar la possibilitat d’accidents.
 • Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població.

En cas d’emergència

 • Si necessites atenció sanitària, demana-la als punts d’assistència corresponents (cal estar alerta als llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per procurar no resultar afectats).
 • Davant de qualsevol situació d’emergència personal o col·lectiva, mantingues la calma, truca al 112 i avisa els serveis d’emergència.
 • No utilitzis el mòbil per fer trucades ni enviar fotos o vídeos personals a les zones amb molta concentració de persones, per impedir el col·lapse de les línies telefòniques i facilitar així la comunicació amb els serveis d’emergència.
 • Dirigeix-te a les sortides pels llocs indicats i sense aturar-te. En cap cas no tornis enrere.
 • Evita cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podries provocar situacions molt perilloses per la gran quantitat de gent que hi ha concentrada.
 • No t’aturis davant les sortides o vies d’evacuació.
 • Una vegada estiguis en una zona segura, si no trobes el familiar, amic o persona coneguda, informa’n els serveis d’emergència.