Les consultes d’usuaris de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà creixen un 20% durant l’any passat

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Al 2017 l’Arxiu Comarcal va digitalitzar un total de 54.700 noves pàgines de documents antics, fotografies i premsa

Arxiu Comarcal de l’Alt EmpordàL’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) ha elaborat la memòria corresponent a l’exercici del 2017, en el qual “s’ha continuat amb una aposta ferma en satisfer una de les demandes que durant els últims anys hem vist més insistent entre els nostres usuaris, que és l’oferiment del màxim de recursos a la xarxa, ja sigui la consulta dels instruments de descripció, catàlegs i inventaris, com la consulta a internet del màxim nombre de documents digitalitzats” ha assenyalat la directora de l’ACAE,  Erika Serna.

Així, la tasca principal en la que han estat immersos els arxivers comarcals durant bona part de l’any passat ha estat les digitalitzacions, que han estat un total de 375.000 pàgines tant de documents textuals com de no textuals perfectament descarregables al ‘Cercador de fons i documents’, xifra que suposa un increment de 54.700 noves pàgines fetes durant el 2017.
Aquesta actuació implica un acurat treball de revisió, correcció i recodificació de les imatges ja digitalitzades a fi de poder-les associar convenientment en el mòdul d’imatges del programari GIAC, per tal que es puguin consultar en línia. A part, ha explicat Serna, “cal sumar l’important nombre de digitalitzacions fetes de premsa altempordanesa i descarregable a XacPremsa, i hem passat a sumar 27.700 pàgines més, essent el total nostre disponible de 62.000 pàgines. El nombre de descriptors nous donats l’alta al GIAC ha estat de 5.675 fitxes més”.

El nombre de persones que han utilitzat els serveis de l’ACAE al llarg de l’any passat suma la xifra 14.422 persones, és a dir, 11.784 d’arxiu, amb 19.138 unitats documentals –capses i volums- consultades i 2.638 consultes de biblioteca, amb més de 40 mil  pàgines i hemeroteca auxiliar. El conjunt és superior a l’any anterior si ens referim a les consultes d’arxiu on line, amb una pujada d’un 20,6% de persones que consulten i descarreguen documentació per internet, i un 18,6% d’unitats consultades del total d’usuaris. Cal destacar-ne, a més, la xifra de 321 consultes tradicionals presencials d’arxiu, 89 per telèfon i 130 per correu electrònic.

El nombre de registres públics descrits al Cercador de fons i documents a principis de l’any 2017 era de 156.600, i, en acabar, la xifra sumava 162.275, amb un increment de 5.675 descripcions noves, corresponents tant a nous ingressos com del manteniment de col·leccions factícies diverses –impresos, cartells, imatges …- i afegits a fons ja ingressats. La directora de l’Arxiu Comarcal ha especificat que “també es disposa de tot el fons del Centre Penitenciari de Figueres, així com documentació judicial i altra que no pot ser exhibida a internet, ni els documents ni les descripcions, per raons de privacitat, però cal sumar les 20.000 descripcions ja fetes, de les quals només nosaltres disposem del seu accés restringit. El nombre total de fons documentals custodiats en acabar l’any és de 331 fons”.

La directora de l’ACAE també ha afirmat que “la difusió i la comunicació dels nostres fons és un repte continu i per aconseguir-ho programàrem algunes accions per arribar i comunicar amb la ciutadania. Destaquem l’elaboració de notícies a la nostra pàgina web dins de Gencat, com a mitjans comarcals i al noticiari del Consell Comarcal, les quals hem recollit com a dossier de premsa al darrere de la memòria present, amb un total d’una trentena notícies aparegudes a premsa impresa”.

També cal destacar la continuació de la itinerància de les exposicions ‘Àfrica al cor’ i ‘La renovació de l’escola pública. De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)’ amb diferents parades al llarg dels primers mesos de l’any. Durant la “Setmana Internacional d’Arxius” es va continuar amb les sessions de la mostra de l’aplicatiu ‘Arxius en Línia’. A meitat de febrer de l’any 2015, va començar la presència de l’ACAE a la xarxa social Facebook i en acabar l’any se sumaven un total de 1.422 amics i 147 notícies difoses amb una periodicitat de dues per setmana com a mínim.

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà en xifres:

 • 169 consultes ateses (2017)
 • 20,6% augment de consultes (2017)
 • 18,60% augment d’unitats consultades (2017)
 • 422 persones ateses (2017)
 • 157,1 metres lineals descrits (2017)
 • 145 metres lineals eliminats (2017)
 • 90985 noves pàgines (2017)
 • 638 persones que han descarregat premsa històrica (2017)
 • 675 noves incorporacions (2017)
 • 147 noves publicacions (2017)
 • 008 pàgines descarregades
 • 010 pàgines a XAC premsa
 • 3750164 imatges descarregades
 • 125 fotografies
 • 1,672 km de documentació a l’abast
 • 330 fons documentals a l’abast
 • 275 descripcions
 • 440 amics al Facebook