Mes de paraules

Curs intensiu de Monitor de Lleure per Setmana Santa a Roses i Castelló d’Empúries

El curs està organitzat pels Ajuntaments de Roses i Castelló d’Empúries i impartit per l’Escola Oficial d’Educació en el Lleure de l’Empordà

Curs de Monitors de LleureEl joves interessats en treballar un futur en el camp del lleure tenen l’oportunitat de treure’s el títol de Monitor durant les vacances de Setmana Santa.
Un curs que es desenvoluparà coincidint amb les vacances de Setmana Santa, per tant, s’iniciarà l’11 d’abril fins al 3 de maig en horari de matí de 9 a 14 hores i de tarda de 16 a 21 hores.

El preu total del curs serà de 250 € per a persones aturades i de 235 € per a estudiants.

Objectius del curs

Aquest curs capacita per a l’exercici qualificat d’aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d’aquest sector.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Etapes del curs

El nou curs de monitors a l’Escola l’Empordà passa a tenir tres etapes formatives, una etapa lectiva presencial de 100 hores a l’aula, una etapa lectiva no presencial en la qual s’estudia des de casa de 50 hores i finalment una etapa de pràctiques de 160 hores.

ETAPA LECTIVA PRESENCIAL (100 hores presencials a l’aula)

És l’etapa que l’alumne/a assisteix a les classes lectives i es porta a terme de manera presencial a l’aula i té una durada de 100 hores lectives dividides en tres mòduls formatius. Per superar aquests etapa del curs cal haver aprovat els tres mòduls formatius i haver assistit, a com a mínim, al 85% del total d’hores de cada mòdul formatiu. El termini màxim per a finalitzar aquest procés formatiu és 3 anys a comptar a partir del primer dia en que l’alumne/a inicia el curs

ETAPA LECTIVA NO PRESENCIAL (50 hores no presencials de treball des de casa)

És l’etapa que l’alumne/a treballa des de casa, sense haver d’assistir a classe. Per superar aquesta etapa del curs l’alumne/a ha de fer un treball monogràfic, preparar 10 unitats didàctiques no presencials que s’avaluaran amb una prova escrita presencial i elaborar durant o després de fer les pràctiques, una memòria de les pràctiques que inclogui les fases de preparació,realització i avaluació.

ETAPA DE PRÀCTIQUES (160 hores de pràctiques de monitor/a d’activitats de lleure)

És l’etapa que l’alumne/a ha de fer 160 hores de pràctiques continuades o intensives, durant les quals l’alumne/a ha de desenvolupar totes les funcions pròpies d’un monitor/a. Han d’ajudar a l’alumne/a en pràctiques a créixer humana i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

Per formalitzar la inscripció s’ha de realitzar necessàriament de forma presencial a qualsevol d’aquests tres punts:

A Roses:

Punt d’Informació Juvenil de Roses Car Jove, Gran Via Pau Casals, 13-15 / Telèfon: 972 15 08 88

A Castelló d’Empúries:

Espai Jove del Convent de Santa Clara, Carrer Carbonar, 2 / Telèfon: 972 15 86 43

A Figueres:

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut, c/ Anicet Pagès, 2 / Telèfon: 972 67 37 28