Curs de Vetlladors Escolars per formar auxiliars d’Educació Especial

Curs de Vetlladors Escolars

El consell comarcal promou aquest curs d’una oferta formativa molt innovadora que s’organitza per primera vegada a l’Alt Empordà

Curs de Vetlladors Escolars L’àrea d’Educació del Consell Comarcal organitza, al llarg de tot el mes de juliol, un curs de vetlladors escolars que té l’objectiu de formar auxiliars d’educació especial que donen suport a l’autonomia dels infants i joves amb un alt grau de dependència, per tal que puguin participar en totes les activitats acadèmiques. La figura del vetllador escolar comença a tenir una presència activa en els centres escolars. Es tracta d’una prestació que ha anat a l’alça i que cada cop s’ha vist més la necessitat de formar gent especialitzada en aquesta feina.

És la primera vegada que s’organitza un curs d’aquestes característiques a l’Alt Empordà ja que es tracta d’una oferta formativa molt innovadora. El curs és de 30 hores (24 lectives i sis de treball personal) i les inscripcions s’han limitat a 25 places. La formació, sota la direcció del doctor Josep Maria García, va a càrrec de l’Escola l’Empordà.

El curs comença amb unes indicacions sobre com conèixer l’organització, normativa i funcionament d’un centre educatiu i segueix amb nocions a l’entorn de les tasques que ha de desenvolupar un auxiliar d’educació especial o vetllador en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en una centre educatiu ordinari.

Les activitats que desenvolupa abasten des de donar suport a l’equip de mestres a l’aula i col·laborar en les tasques que determina la direcció del centre fins a vetllar per a l’adquisició dels hàbits de la via quotidiana a l’escola, col·laborar amb el professorat del centre en les hores d’entrada i sortida dels alumnes objecte de la seva atenció i en ajudar l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais de l’escola amb el seu mitjà de mobilitat habitual, ja pot ser amb cadira de rodes, caminadors o bastons, per tal de garantir la seva participació en totes les activitats.

Els auxiliars d’educació especial també donen suport a la higiene personal dels alumnes objecte de la seva atenció, tenen cura de les pròstesis, ajuden en els desplaçaments a l’exterior (sortides i activitats complementàries), donen suport al patí durant les hores d’esbarjo i durant els àpats i potencien la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit de relacions.