Demà, 14 de febrer, se celebra el Dia Europeu de la Salut Sexual

El Departament de Salut, a través del programa “Salut i escola” i el web “Sexe joves”, promou l’educació per a la salut en aquest àmbit

Dia Europeu de la Salut SexualEl Dia Europeu de la Salut Sexual, promogut per la Societat Europea de Medicina Sexual i que se celebra demà dia 14 de febrer, recorda el paper que l’amor i la intimitat sexual tenen en la felicitat i la qualitat de vida de les persones.

Programa Salut i escola

L’educació afectiva i sexual és fonamental perquè les noies i els nois aprenguin i integrin els coneixements que contribuiran a reforçar la personalitat i l’autoestima, i que els facilitaran l’adopció d’actituds positives en relació amb l’afectivitat, les relacions amb els altres, la sexualitat, etc. D’aquesta manera podran gaudir d’una vida sexual satisfactòria, segura i agradable. En aquest procés d’educació estan implicats la família, l’escola, els professional de la salut i, en alguns moments, altres adults experts o de referència.

El programa “Salut i escola”, dels departaments de Salut i d’Ensenyament, s’ha desplegat arreu de Catalunya. S’estructura mitjançant una consulta oberta en el mateix centre escolar, gestionada per un/a infermer/a, i es programen activitats de promoció de la salut en què l’afectivitat i la sexualitat són unes de les temàtiques més habituals.

Així doncs, des del curs 2004-2005 fins al 2012-2013 s’han atès més de 160.000 consultes d’alumnes d’educació secundària obligatòria, la majoria de tercer i quart d’ESO (15-16 anys), amb un clar predomini de noies. El tema consultat amb més freqüència ha estat la sexualitat i l’afectivitat (33%), temes que constitueixen una de cada tres consultes de les noies i una de cada quatre dels nois.

El vessant afectiu ha estat més present en les consultes de les noies i l’anticoncepció i l’ús del preservatiu han estat els segon i tercer temes consultats mentre que, en els nois, ho han estat l’ús del preservatiu i les infeccions de transmissió sexual.

Des del curs 2004-2005 fins al 2012-2013 s’han dut a terme més de 57.000 activitats de promoció de la salut. Les activitats d’educació més predominants han estat també les corresponents a la sexualitat i l’afectivitat (un 24% del total d’activitats), la major part de les quals han estat realitzades pels professionals dels centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Web Sexe joves

D’altra banda, el web ‘Sexe joves’ és un instrument interactiu consolidat que es va iniciar l’any 2006 amb l’objectiu que els joves puguin no només informar-se sinó que també puguin plantejar els seus dubtes de forma personalitzada (consulta virtual per correu electrònic) o a través del xat.

Durant el període 2006-2014 el nombre de visites totals al web ha estat de 1.154.373, amb una mitjana de 10.688 visites mensuals i un total de 5.242.595 de pàgines visitades. Durant el període 2006-2013 el consultori virtual s’ha consolidat i presenta una mitjana de 1.730 consultes virtuals anuals a través de correus electrònics i de 220 xats anuals.

La consulta virtual per correu electrònic ha estat utilitzada, majoritàriament, per noies (75,57%), amb una mitjana d’edat de 16,72 anys, molt similar a la dels nois. Els temes més consultats per les noies han estat la contracepció, el coneixement del cos, la contracepció d’urgència i l’afectivitat i la sexualitat.

Vídeo càpsula ‘Dona tu decideixes’

Coincidint amb el Dia Europeu de la Salut Sexual i en el marc del projecte Vídeo Salut del Departament de Salut, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat una nova videocàpsula: ‘Dona, tu decideixes! En les teves relacions sexuals, protegeix-te!’ amb l’objectiu d’informar a les dones sobre com protegir-se del VIH i d’altres Infeccions de transmissió sexual, de com evitar embarassos no desitjats i, sobre tot, de contribuir al seu empoderament en la presa de decisions en les seves relacions sexuals.

Aquesta videocàpsula estarà disponible a la web de l’Agència de Salut Pública, al Canal Salut del Departament de Salut i al canal Youtube. També es podrà visionar a equipaments sanitaris i socials.

Com remarca l’OMS, la salut sexual no és només d’absència de malaltia o de disfuncions , sinó que la salut sexual requereix un acostament positiu i respectuós a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat de viure experiències sexuals segures, lliures de coerció, discriminació i violència. Perquè la salut sexual s’assoleixi i es mantinguin els drets sexuals de totes les persones, aquests drets han de ser respectats, protegits i complerts.

  • Videocàpsula ‘Dona, tu decideixes! En les teves relacions sexuals, protegeix-te!’:

Exit mobile version