Demà, 3 de desembre, es talla el subministrament d’aigua a Roses

Tall de subminitrament d'aigua a Roses

Tall d’aigua que afectarà a 7 carrers del Sector Sureda i 6 vials del Sector Els Grecs de Roses

Degut als treballs de manteniment i millora de la xarxa que està portant SOREA al carrer Praxíteles de Roses, a la zona de la Sureda, demà 3 de desembre, s’interromprà el subministrament d’aigua entre les 9 i les 13 hores.

Un total de 13 carrers afectats

Els carrers que quedaran afectats per aquest tall són Pitàgores, Arquímedes, Tales, Homer, l’esmentat Praxíteles, Pindar i Almogavers, tots 7 del Sector Sureda, a més dels carrers Grecs, Pericles, Scopes, Sofocles, Sòcrates i Fídies del Sector Els Grecs.

Atenció al client 900 405 070 Avaries i incidències 900 304 070