Fira de la Rosa de Roses

Demanen al rector de la UdG que digui quin és el posicionament oficial de la institució sobre el projecte d’eòlica marina del Golf de Roses

Demanda que fan des de l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí com a mostra de preocupació pel posicionament públic de diferents professors de la UdG a favor del macro projecte i qüestionant els estudis científics que alerten dels perills ecològics i socials de l’eòlica marina al Golf de Roses

L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, que aplega més d’una quarantena d’entitats empresarials -en especial del sector turístic-, conservacionistes i d’altres àmbits, ha enviat una carta al rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, demanant-li quin és el posicionament oficial de la institució, com a universitat de referència de la província de Girona,  en relació al projecte d’eòlica marina al Golf de Roses i la Badia de Pals.  L’entitat assegura en l’escrit que es tracta d’un projecte transcendent i de gran magnitud que sens dubte marcarà el futur ambiental, social i econòmic de la Costa Brava, amb afectacions sobre la natura, la pesca i el turisme, amb una industrialització del territori, tant a mar com a la costa.

En l’escrit, l’Associació trasllada al rector de la UdG la seva preocupació pel pronunciament públic en els darrers mesos de diferents professor de la Universitat de Girona a favor dels parcs eòlics marins de l’Empordà i pel fet que també han qüestionat, a través de notes de premsa i a les xarxes socials, els estudis científics que han estat publicats en prestigioses revistes científiques on s’alerten dels perills ecològics i socials de la implementació de l’eòlica marina al Golf de Roses. En aquest sentit, l’ Associació demana al rector de la UdG si els posicionaments d’aquests professors de la Universitat de Girona a favor dels macro parcs eòlics marins representen el pensament majoritari de la institució que encapçala.

D’altra banda, en la carta l’Associació recorda al rector de la UdG que precisament basant-se en aquests estudis científics  fa temps que demana que s’apliqui el principi de prudència en un tema que considera cabdal per afrontar amb garanties l’important repte de la transició energètica al territori i al país. A més, també l’informa del contenciós administratiu que ha presentat i que  ha estat admès a tràmit, contra el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) de les cinc demarcacions marines espanyoles que contemplen el desenvolupament de l’eòlica marina a les costes del país.

Segons diu Stop macro parc eòlic marí en l’escrit adreçat al rector de la UdG, “la Universitat de Girona hauria de ser una institució compromesa amb la conservació del patrimoni natural i cultural de tota la província de Girona, especialment al golf de Roses, i situar-se  al costat de la gent del territori que veu amb molta preocupació el desplegament massiu de les energies renovables sense comptar amb la biodiversitat, el paisatge i la societat”. L’entitat hi afegeix que “la Universitat de Girona no pot mantenir-se aliena a aquest posicionament del territori i hauria de donar públicament suport a les accions que s’estan portant a terme per tal de preservar la natura i l’interès dels ciutadans”.

Carta que ha dirigit l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí al rector de la UdG

Excm. i Mgfc. Sr. Quim Salvi Mas

Rector de la Universitat de Girona

Girona 31 d’octubre de 2023

Benvolgut Sr. Quim Salvi Mas

Em dirigeixo a vostè, en nom de l’Associació “Stop macro parc eòlic marí”, per fer-li saber que hem observat, amb preocupació, com en els darrers mesos diferents professors de la Universitat de Girona s’han pronunciat públicament, a títol personal o a través de col·lectius posicionats, a favor dels parcs eòlics marins al golf de Roses i a la badia de Pals, i qüestionant a través de notes de premsa i a les xarxes socials els estudis científics que s’estan portant a terme per analitzar els impactes de l’eòlica marina en aquesta Àrea.

És important recordar que dos estudis realitzats per un equip de cien􀆡fics de la Universitat de Girona, el CSIC, la UB, la Universitat Internacional de la Rioja i la UPC -publicats en revistes científiques de prestigi- alerten dels perills ecològics i socials de la implementació de l’eòlica marina al golf de Roses. En aquests estudis s’assenyala que el projecte del macro parc limita o es superposa amb una desena d’àrees marines protegides, la majoria de les quals formen part de la Xarxa Natura 2000, espais protegits a nivell europeu. A més, la zona on es projecten els aerogeneradors té especial importància ja que és un vedat de pesca instaurat per recuperar els hàbitats i els estocs pesquers, una no􀆡cia molt mal rebuda pel sector pesquer que ha fet des de fa més d’una dècada una aposta per la conservació i l’autosuficiència alimentària del nostre territori. Segons aquests estudis, els impactes sobre la biodiversitat marina i el paisatge poden ser importants, fins i tot crítics. Els estudis mostren que més enllà dels impactes locals hi hauria impactes de més gran abast, derivats de la industrialització del mar de l’Empordà, una zona que els científics han qualificat com una de les àrees amb més biodiversitat i un referent paisatgístic del Mediterrani occidental.

Basant-nos en les conclusions d’aquests estudis científics, des de l’Associació “Stop macro parc eòlic marí” demanem des de fa temps que s’apliqui el principi de prudència en un tema que considerem cabdal per afrontar amb garanties l’important repte de la transició energètica al nostre territori i al nostre país. A més, volem que sàpiga que hem interposat un contenciós administratiu, que ha estat admès a tràmit, contra el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) de les cinc demarcacions marines espanyoles que contemplen el desenvolupament de l’eòlica marina a les costes del país. L’hem impugnat per les irregularitats en el procés, per la infracció del principi de cautela i pels defectes i insuficiències en la avaluació ambiental i en els tràmits de consulta pública i participació ciutadana, entre d’altres. Així mateix, hem impugnat la zonificació de la zona on es planteja el macro parc eòlic marí, anomenada LEBA-1, per ser inadequada i incompatible amb els excepcionals valors naturals i ambientals marins presents a l’àrea i amb la seva conservació.

Per altra banda, vàrem comprovar com el 12 de maig de 2022 es va celebrar en una biblioteca pública de la Universitat de Girona una xerrada per part d’una empresa que opta, en un procés de subhasta que encara no ha arrencat, a construir un dels grans parcs eòlics marins al golf de Roses. Durant aquesta conferència, el portaveu de l’empresa va minimitzar els impactes ambientals i paisatgístics, cosa que creiem desinforma profundament a la comunitat universitària, ja que els resultats dels estudis cien􀆡fics no recolzen aquestes opinions. Lamentem que la conferència es convertís en un acte de promoció d’una de les empreses que competeixen per construir un gran parc eòlic marí.

Així mateix, observem com el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona va acollir el març de 2022 la presentació d’un manifest a favor de l’energia eòlica marina flotant que va ser suscrit per diferents professors de la Universitat de Girona. Curiosament, segons es diu a la notícia que va emetre el Parc Científic, els promotors d’un parc eòlic que varen impartir l’acte de propaganda a la biblioteca de la UdG el maig de 2022 varen emetre un comunicat de suport a la celebració de la jornada.

Creiem que la Universitat de Girona hauria de ser una instítució compromesa amb la conservació del patrimoni natural i cultural de tota la província de Girona, especialment al golf de Roses, i situar-se al costat de la gent del territori que veu amb molta preocupació el desplegament massiu de les energies renovables sense comptar amb la biodiversitat, el paisatge i la societat. Creiem que la Universitat de Girona no pot mantenir-se aliena a aquest posicionament del territori i hauria de donar públicament suport a les accions que s’estan portant a terme per tal de preservar la natura i l’interès dels ciutadans.

Doncs bé, en aquest context, volem demanar-li quina és la postura oficial de la UdG, com a universitat de referència de la província de Girona, davant un projecte tant transcendent i de magnitud tan gran que sens dubte marcarà el futur ambiental, social i econòmic de la Costa Brava, amb afectacions sobre la natura, la pesca i el turisme, amb una industrialització del territori, tant a mar com a la costa. També volem saber si els posicionaments de diferents professors de la Universitat de Girona a favor dels macro parcs eòlics marins 10 representen el pensament majoritari de la institució que vostè encapçala.

“Stop Macro parc eòlic marí” aplega una quarantena d’entitats de diferents àmbits 11 (entitats conservacionistes com la IAEDEN Salvem l’Empordà, SOS Costa Brava, les confraries de pescadors i entitats empresarials del sector turístic de la província de Girona, entre altres) que no estan en contra de les energies renovables però sí de l’actual model de transició energètica que afavoreix els oligopolis. La nostra entitat, seguint les directives europees i, en especial, les conclusions del informe del Tribunal de Cuentas Europeo SR-2023-22 12, aposta per un model sostenible, consensuat i de generació descentralitzada i propera als llocs de consum.

Fins a aquests moments hem recollit més de 30.000 firmes contra el macro parc eòlic marí i una trentena d’ajuntaments i institucions, com el consell comarcal del Baix Empordà, s’han pronunciat a través de mocions donant suport al nostre manifest, així com les juntes rectores dels parcs naturals del Cap de Creus, dels Aiguamolls de l’Empordà i del Montgrí, illes Medes i Baix Ter.

En espera de la seva resposta a les qüestions que li hem plantejat, rebi una cordial salutació

Sr. Frederic Suñé Tobella
President de l’Associació “Stop macro parc eòlic marí”