Des del 16 de març al dia 15 de maig s’han comptabilitzat més de 900 casos nous de dones en situació de violència masclista

Violència masclista
Mapa del Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de l'Alt Empordà, amb la direcció de la seu del SIAD de Roses

El Govern de la Generalitat fa públiques les dades d’atenció a dones en situació de violències masclistes a Catalunya durant el període de confinament

El Govern va fer públic ahir una anàlisi de les actuacions d’atenció a les dones en situació de violències masclistes a Catalunya des de l’inici de confinament per la COVID19 el passat dia 16 de març i fins el dia 15 de maig. Les dades han estat elaborades per l’Observatori d’Igualtat de Gènere, de l’Institut Català de les Dones i per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

900900120

El primer mes i mig de confinament el servei permanent telefònic 900900120 ha increment un 88% les trucades respecte els mesos anteriors. Les dues darreres setmanes, a mesura que s’ha anat relaxant el confinament, les trucades han seguit una tendència a disminuir en un 22%. Així la setmana del 20 d’abril es van rebre de mitjana 61 trucades diàries i els darrers 15 dies se n’han rebut 48 i 50 respectivament. 

Atencions telemàtiques dels serveis presencials

En aquests dos mesos analitzats els serveis presencials de Catalunya han fet atenció telemàtica a les dones que ja eren usuàries, i presencials quan ha calgut, i a més han atès casos nous, d’emergències i d’ús de recursos d’habitatge. 

Des del 16 de març al 15 de maig s’han comptabilitzat un total de 913 casos nous de dones en situació de violència masclista als diferents serveis: distribuïts entre els PIAD-SARA (Punts d’informació i Atenció a les Dones-Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida), els SIAD (Servei d’informació i Atenció a les Dones) i els SIE (Servei d’intervenció especialitzada), els serveis que ofereixen atenció i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen una situació de violència, i també als seus fills i filles 1113 atencions d’emergència repartides entre SARA, SIAD i SIE, així com  131 atencions per recursos d’habitatge per part dels SARA i SIAD. 

Des que va començar el confinament, les treballadores dels Serveis d’Intervenció Especialitzada han fet 7894 atencions telemàtiques a dones en situació de violència masclista, és a dir setmanalment s’han fet una mitjana d’unes 790 atencions a dones; pel que fa a les atencions a infants i adolescents, les professionals han fet 1614 atencions, es a dir una mitjana de 161 atencions per setmana.  

Així mateix a la Direcció General de Policia (Mossos d’Esquadra) s’han rebut 1537 denúncies per violència de gènere (violència masclista en l’àmbit de la parella), un 31% menys que el mateix període de l’any anterior i s’han registrat 1.957 incidents (actuacions o requeriments policials) per violència de gènere, el que representa un 33% menys que el mateix període de l’any anterior. 

Evolució de les atencions per setmana de confinament 

En quant a l’evolució dels casos nous durant el període de confinament s’observa que l’evolució ha estat a l’alça en el conjunt de tots els serveis, s’ha passat de 36 casos nous la primera setmana de confinament a 88 casos nous la darrera setmana analitzada.

El nombre de situacions d’emergència de tots els serveis ha anat augmentant progressivament amb un repunt la setmana del 30 de març i un altre la setmana del 20 d’abril. El nombre de situacions d’emergència ha passat de 56 la primera setmana a 126 la darrera.

Les derivacions a recursos d’habitatge als SARA i als SIAD han passat de 10 a 21 durant el confinament, o  siqui que s’han duplicat amb un repunt la setmana del 6 al 12 d’abril de 21 derivacions a recursos d’habitatge.

També cal destacar que els Serveis d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atenen 155 dones i 187 fills i filles, i continuen la seva activitat habitual, seguint les indicacions relatives al confinament. Així com que des del 16 de març, 5 dones i 7 infants s’han incorporat al Servei d’Atenció d’Urgència, que acull aquelles dones que han de sortir de manera urgent del domicili familiar amb els seus fills i filles. 

Garantir l’atenció en confinament 

A l’inici del confinament, el Govern va reorganitzar els serveis de la xarxa especialitzada d’atenció a dones en situació de violències masclistes per poder garantir l’atenció malgrat la dificultat per a la mobilitat i l’atenció presencial.  

L’emergència sanitària per la COVID-19 provoca un impacte clar en les dones en situació de violències masclistes i llurs fills i filles. La convivència permanent i forçosa i la mobilitat reduïda poden afavorir situacions de violència amb l’agreujant de la dificultat per a la víctima d’accedir a la xarxa de suport que suposa l’entorn familiar, d’amistats, professionals o denunciar. 

En aquest context el Govern també ha endegat iniciatives per vehicular el suport ciutadà i de l’entorn a les dones confinades amb els seus agressors com la impulsada per l’ICD “Establiment segur contra la violència masclista”

A Catalunya les dones que viuen en situació de violències masclistes disposen dels següents serveis d’atenció presencials 

  • 102 Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) depenent s dels ens locals i  ubicats als municipis de més de 20.000 habitants i als Consells Comarcals.
  • 5 oficines d’informació i atenció a les dones de l’Institut Català de les Dones distribuïdes pel territori (del departament de la Presidència)
  • 13 Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ofereixen atenció i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen una situació de violència, i també a les seves filles i fills.
  • 10 Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) a la ciutat de Barcelona que compten també amb un Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
  • També es disposa de 91 serveis d’atenció a les dones víctimes de violències masclistes (GAV) de la Direcció General de Policia (Mossos d’Esquadra) del Departament d’Interior. 

Coordinació i suport a professionals

Les noves mesures i la ràpida resposta en aquest període s’ha pogut establir gràcies a una forta i permanent coordinació interinstitucional i amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya i les entitats especialitzades. De cara a fer front als reptes de protecció social i reactivació econòmica es continua treballant intensament per reforçar els serveis i les ajudes adreçades a les dones i els seus fills i filles, així com també per donar suport i eines al treball de les professionals que han d’acompanyar-los en aquest procés en un context de crisi social i econòmica. 

Recursos a l’abast 

La plana web de l’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan del Govern que coordina l’actuació contra les violències masclistes, centralitza els  “Serveis en l’estat del confinament” i recull totes les mesures activades i els serveis que s’ofereixen des de tots els departaments de la Generalitat, els ens locals i les entitats especialitzades.

L’ICD també  posa a disposició de la ciutadania un seguit de documents divulgatius amb recomanacions, els serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista en la situació de crisi sociosanitària actual, ja siguis directament una dona que travessa una situació de violència masclista, una persona del seu entorn més immediat o una persona professional del circuit d’abordatge de les violències masclistes.

Pel que fa a les víctimes de violència masclista, s’han elaborat recomanacions específiques en diferents situacions:

L’Observatori d’Igualtat de Gènere, promou l’elaboració d’estudis i informes de dades estadístiques i recerca especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones, i proposa al Govern les actuacions que consideri adients per a corregir situacions de desigualtat.