Dilluns, 7 de març, s’obren les inscripcions per al Casal de Setmana Santa de Roses

Casal de Setmana Santa de Roses

El Casal es durà a terme a l’escola Narcís Monturiol entre el 21 i el 24 de març

Casal de Setmana Santa de RosesAmb motiu de les properes festes de Setmana Santa, l’Ajuntament de Roses organitza una nova edició del casal infantil destinat a infants de 3 a 12 anys, el qual tindrà lloc del 21 de març al 24 de març d’abril, coincidint amb les vacances escolars. Les inscripcions es podran realitzar entre el 7 i el 11 de març a través de la web www.roses.cat, o bé presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.

El casal, que es duu a terme a les instal·lacions de l’escola Narcís Monturiol, proposa activitats lúdiques, manualitats, tallers, activitats artístiques i esportives, adaptades a les edats dels infants que hi participen. Els dies de funcionament del casal seran del 30 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos), amb horari de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. També s’ofereix servei de menjador.

Amb aquesta activitat, l’Ajuntament dóna resposta a les famílies que treballen durant aquestes dates de vacances escolars, oferint una opció lúdica i esportiva de qualitat que facilita la conciliació de la vida laboral i familiar.

Informació concernent al Casal de Setmana Santa:

Dates

Del 21 al 24 de març, ambdós inclosos

Lloc

CEIP Narcís Monturiol

Edats

De 3 a 12 anys (de P3 a 1r d’ESO)

Places

30

Horaris

De 9 a 13 h i de 15 a 18 h (servei de menjador)

Activitats

Jocs, manualitats, tallers, activitats artístiques, danses, cançons…

Quotes

Quota d’activitats 50 euros

Quota de menjador 24 euros

Servei de menjador, per dia 6 euros

Inscripcions

Del 7 a l’11 de març.

Per Internet, a www.roses.cat, o presencialment al SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres i de 9 a 14 h.

Documentació que cal portar

Durant el període d’inscripció caldrà portar el full d’inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor, i una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a que s’ha d’inscriure. Per a inscripcions amb dret a bonificació, també s’haurà de portar la còpia de la documentació requerida en cada cas. Si no es porta aquesta documentació i/o si es té un deute amb l’Ajuntament, no es podrà aplicar la bonificació.

Tota la documentació s’ha de dur al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) o a les oficines de l’Àrea d’Esports i Joventut, situades a la pl. Catalunya, 8.

Bonificacions

1 | Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

  1. a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableix per a cada any multiplicat per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar.
  2. b) Per als fills de famílies nombroses.
  3. c) Per als membres de famílies monoparentals.
  4. d) Per als fills i/o filles de persones vídues.
  5. e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniamental servei de casals.
  6. f) Per als nens/es que participen al programa d’acollida de nens sahrauís.

2 | Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals s’estigui fent una intervenció familiar des de l’Àrea de Benestar Social i Família. Aquesta bonificació podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials ho justifiquin segons la situació de risc i necessitat urgent dels menors.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

Per poder gaudir de qualsevol de les bonificacions previstes, cal no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

La quota de servei de menjador NO s’inclou a les bonificacions.

Més informació

Àrea d’Esports i Joventut

Edifici Can Jordà, Plaça de Catalunya, 8

Tel.: 972 25 24 00 (Ext. 554)

Ajuntament de Roses