Donen 5 pistoles del segle XIX a l’Ajuntament de Roses

Vila de Roses

Moment de la donació de les 5 pistoles

Concretament, les pistoles donades a la Vila de Roses són dos revòlvers, una Pepperbox Mariette’, una ‘Lefaucheux’ i una cinquena pistola amb pistó d’avantcàrrega que daten entre els anys 1845 i 1900

Vila de Roses
Moment de la donació de les 5 pistoles

L’Ajuntament de Roses ha rebut la donació feta per Arturo Luís de Sequera Rahola consistent en 5 pistoles datades entre els anys 1845 i 1900.  El material donat es troba en bon estat de conservació i té interès històric per la varietat de formes, tipologies i èpoques que mostren.

Les peces donades corresponen concretament a dos revòlvers datats de l’any 1870, una pistola tipus “cachorrillo” amb pistó d’avantcàrrega de l’any 1890, una ‘Pepperbox Mariette’ d’origen belga (1845) i una ‘Lefaucheux’ de dos canons, datada de 1900.

Durant la signatura de l’acta de donació, l’alcaldessa va agrair al senyor Sequera Rahola, en nom de l’ajuntament i del municipi de Roses, l’aportació que aquesta donació significa per a la Vila.