El 2015 serà probablement el 4t any més càlid a Catalunya des de que hi ha registres

2015, 4art any més càlid a Catalunya
Temperatura mitjana anual (gener a novembre) a Catalunya des de 1950-2015, expressat com a anomalia o diferència respecte la mitjana del període 1961-1990

El quinquenni 2011-2015 ha estat el més càlid des de que hi ha registres, amb prop d’1,4ºC per damunt de la mitjana

 2015, 4art any més càlid a Catalunya
Temperatura mitjana anual (gener a novembre) a Catalunya des de 1950-2015, expressat com a anomalia o diferència respecte la mitjana del període 1961-1990

En el context de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que se celebra aquests dies a París, el Servei Meteorològic de Catalunya ha realitzat un estudi preliminar (amb dades de gener a novembre) per a avaluar l’estat del clima a Catalunya l’any 2015, analitzant especialment el comportament de la temperatura.

A partir de l’anàlisi de 15 sèries de temperatura mitjana mensual repartides pel conjunt del territori, i pel període comú de 1950-2015, s’ha pogut constatar que l’any 2015 serà amb tota probabilitat el 4t any més càlid des de 1950 i molt probablement des de que hi ha registres (figura 1). La mitjana de temperatura a Catalunya entre gener i novembre ha estat de 15,2ºC, valor que representa 1,5ºC per damunt de la mitjana climàtica obtinguda pel període de control 1961-1990 (aquest és el període de referència que l’Organització Meteorològica Mundial, OMM recomana per als estudis de canvi climàtic).

Una anàlisi de la temperatura mitjana agrupada per quinquennis proporciona una visió més acurada de la tendència a llarg termini. En aquest sentit, el quinquenni  2011-15 ha estat a Catalunya clarament el més càlid, amb una anomalia respecte la mitjana climàtica d’1,37ºC (figura 2). Finalment, també és remarcable la dada que des de 1994, la temperatura mitjana anual ha estat sempre per sobre de la mitjana del període 1961-1990.

A nivell global, l’OMM estima que el 2015 serà probablement el més càlid des de 1850, com a resultat de la combinació de l’escalfament global per inducció antròpica i el destacat episodi del Niño.