Fira de la Rosa de Roses

El 2022, l’activitat investigadora de la Fundació Salut Empordà recupera xifres prèvies a la pandèmia

Fundació Salut Empordà
Sessió formativa sobre la recerca impartida a professionals de la Fundació Salut Empordà

A diferència del 2020 i 2021, l’any passat es van reprendre els projectes de recerca aliens a la Covid-19

El recull de dades de la Memòria científica de la Fundació Salut Empordà de l’any 2022 demostra un increment de l’activitat investigadora de l’entitat respecte al 2020 i al 2021 i se situa als nivells previs a la pandèmia. L’any passat, els professionals de l’entitat van començar 23 projectes (9 de propis i 16 en col·laboració amb altres institucions com són la UdG, organitzacions sanitàries i societats científiques), que es van afegir als 55 que ja estaven en marxa.

Pel que fa als objectius de recerca del 2022, a diferència dels dos anys anteriors en què estaven molt centrats en la Covid-19, en aquesta ocasió els àmbits s’han diversificat. Aquest canvi de tendència ha estat impulsat per la creixent proposta de nous projectes procedents tant d’infermeria com de medicina, de la indústria farmacèutica i d’empreses de material sanitari.

En referència a les comunicacions científiques, l’any passat es van publicar 23 articles, dels quals 10 eren de projectes propis, i es van presentar 53 comunicacions a congressos tant a nivell nacional com internacional. Sobre l’activitat de l’Institut de Recerca Glòria Compte, inaugurat el 2 de desembre passat, els responsables del centre afirmen que els professionals de la Fundació Salut Empordà cada vegada fan més peticions d’assessorament i suport metodològic associades a la creació de nous projectes, la confecció de nous protocols d’investigació i la cerca de finançament. 

La Memòria científica de la FSE de l’any 2022 també incorpora la informació de l’activitat docent de la Fundació. En aquest sentit, recull que més de 180 alumnes van fer pràctiques en algun dels serveis de l’entitat, fruit dels més de 30 convenis signats amb centres docents.

Podeu consultar la Memòria científica de la FSE del 2022 clicant AQUÍ.