El camp de futbol del Mas Oliva tindrà una nova gespa sintètica d’última generació

Canvi de la gespa sintètica al camp del Mas Oliva
El canvi de la gespa sintètica de l'Estadi Municipal del Mas Oliva durarà unes 3 setmanes

L’empresa encarregada de la renovació de la gespa sintètica del camp de futbol de l’A.E. Roses és la mateixa que també ha treballat a la ciutat esportiva del F.C. Barcelona i el R.C.D. Espanyol

Al 2017 es va canviar la gespa sintètica de l’Estadi Municipal de La Vinyassa. Aquell mateix any estava previst fer el mateix amb al cam de futbol del Mas Oliva. Però ni al 2017 ni al 2018, per diferents motius aliens a l’Ajuntament de Roses no es va poder portar a terme tot i que era un dels objectius de l’Àrea d’Esports per a la passada legislatura.

I va ser el passat dimarts, 11 de juliol, quan finalment es van iniciar els treballs de la renovació de la gespa artificial del camp on juguen com a locals tots els equips de l’Agrupació Esportiva Roses.

Un canvi de gespa necessari pels següents motius:

  • Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan tombades i desgastades havent perdut part de la longitud total del filament.
  • El granulat elàstic de farciment s’acumula sobre el camp, en molta major quantitat que l’aconsellada, a conseqüència de la pèrdua d’altura de la fibra, per la qual cosa l’aspecte i la funció del camp es veu deteriorada.

  • Davant de les porteries de futbol i de futbol 7, la fibra s’ha desgastat fins a gairebé desaparèixer, i s’han hagut de fer substitucions parcials de gespa a les àrees petites.

  • Existeixen enfonsaments en les bandes laterals, a conseqüència de fugides d’aigua de la instal·lació de sanejament.

  • Els punts de penal del camp de futbol 11 i dels camps de futbol 7 estan danyats. 

  • Algunes de les línies de jocs dels camps transversals de futbol 7 estan desenganxades.

Unes deficiències que entrant dins la lògica en haver-se instal·lat la gespa artificial l’any 2007. 12 anys en el que el camp ha acollit, gairebé de manera ininterrompuda entrenaments,  competicions, partits amistosos i estades esportives, entre d’altres esdeveniments. Aquest ús, sumat al fet que la vida mitjana útil d’una gespa artificial per a la pràctica de futbol federat és de 10 anys, feien necessària la renovació que ja s’ha iniciat.

Com ha explicat la regidora d’Esports, Vero Medina, “els treballs substituiran una superfície total de 7.125 m2 corresponents al camp de futbol i als seus perímetres, que inclou un camp longitudinal de futbol 11 de 105 x 65 metres i dos camps transversals de futbol 7”, per remarcar que “l’empresa que està portant a terme els treballs és la mateixa que fa la substitució dels camps de futbol del F.C. Barcelona i el R.C.D. Espanyol”.

Els treballs s’han iniciat amb en el desmuntatge de porteries, banderins de corner i resta d’equipament, i continua aquest dies l’enretirada de la gespa, del farciment de cautxú i sorra i de la capa elàstica actuals.

Un cop extrets tots aquests materials, es procedirà a la instal·lació d’una nova capa elàstica que donarà la uniformitat i elasticitat necessàries a tot el camp i a la col·locació de la nova gespa sintètica, d’última generació, amb 45mm d’altura i farcit de sorra i granulat de cautxú, d’acord a les condicions d’homologació FIFA. Per últim, es tornaran a marcar els camps -el longitudinal emprant gespa de color blanc i els transversals traçant línies grogues- i es muntaran les  porteries, banderins i equipament de camp.

Es preveu que el projecte, amb un pressupost de 223.303 €, finalitzin a principis d’agost.