Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

El CAP de Roses treballa en el benestar emocional i comunitari

El Centre d’Atenció Primària, a través del Programa de benestar emocional i salut comunitària, treballa en la intervenció precoç sobre els factors psicosocials de la comunitat i reduir la medicalització de temes relacionats amb el malestar emocional

El Centre d’Atenció Primària de Roses compta amb tres referents en el benestar emocional comunitari. Es tracta de la psicòloga Mercè Homs, la metgessa de família Eva Fontdecaba i la infermera Laia Combis, les quals duen a terme tasques de promoció i prevenció de la salut emocional, alhora que la seva feina ha de servir per detectar factors de risc psicosocials o de situacions de risc elevat que puguin portar a un patiment mental entre aquells col·lectius de la població que més ho necessitin.

Aquest equip es va constituir arran que el departament de Salut de la  Generalitat impulsés el passat mes d’octubre el Programa de benestar emocional i salut comunitària per incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional a la comunitat, millorar el coneixement i la intervenció precoç sobre els factors psicosocials de la comunitat i reduir la medicalització de temes relacionats amb el malestar emocional.
“El Centre d’Atenció Primària de Roses, en aquest cas, no és només un espai on la gent ve a curar-se d’una malaltia, sinó que vol que la població sigui conscient que la seva salut o el seu benestar depèn de la mateixa persona i no s’ha d’esperar a estar malalts per anar al CAP, sinó que es poden portar a terme accions prèviament”, ha assenyalat Mercè Homs.
I en aquest sentit, Fontdecaba ha remarcat que “no ens dirigim cap a la malaltia, sinó en què ens pot generar salut”.

Així, la psicòloga, de manera exclusiva, més la metgessa de família i la infermera, aquestes dues compaginant la seva tasca habitual, són les tres referents de benestar emocional comunitari del CAP de Roses que treballen en la intervenció precoç sobre els factors psicosocials de la comunitat, amb l’objectiu de reduir la medicalització de temes relacionats amb el malestar emocional.

Objectius de la incorporació del referent de Benestar emocional comunitari  per a la prevenció i promoció del benestar emocional

  • Augmentar i millorar la prevenció i la promoció del benestar emocional en la comunitat.
  • Incrementar i millorar l’atenció a les persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials per tal d’evitar o minimitzar l’aparició de problemes de salut mental o d’addiccions.
  • Millorar el coneixement i la detecció precoç dels factors psicosocials de la comunitat que intervenen en el desenvolupament i progrés dels individus i en les relacions entre: individu-grup, social-ambient.
  • Sistematitzar la realització de grups psicoeducatius, col·laborant amb els professionals dels EAP.
  • Proporcionar formació als professionals dels EAP, de forma regular i sistemàtica, en tècniques de gestió emocional.
  • Vetllar per la no medicalització i la desmedicalització de temes relacionats amb el malestar emocional.
  • Promoure l’empoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals estressants.