El CatSalut posa en marxa 59 noves ambulàncies a Girona

Noves ambulàncies a la Regió Sanitària de Girona
Les noves ambulàncies que han començar a donar servei avui, 14 de gener, a la Regió de Girona

Amb la posada en marxa de les noves ambulàncies a Girona finalitza la renovació de totes les unitats del Transport Sanitari Integrat, TSI, de Catalunya.

Noves ambulàncies a la Regió Sanitària de Girona
Les noves ambulàncies que han començar a donar servei avui, 14 de gener, a la Regió de Girona

Avui, 14 de gener, ha finalitzat el desplegament gradual del concurs de Transport Sanitari Integrat, TSI, a tot el territori català amb la posada en marxa 59 noves unitats del SEM a Girona.

Així, aquestes 59 noves ambulàncies han començat a donar servei a la Regió Sanitària Girona: 46 unitats de suport vital bàsic (SVB), integrades per dos tècnics d’emergències sanitàries (TES); 9 unitats de suport vital avançat (SVA), integrades per un metge i/o un infermer i un TES, i 4 vehicles d’intervenció ràpida (VIR), integrats per un metge i un TES, que donaran servei a prop de 840.000 ciutadans.

A partir d’ara, el Sistema d’Emergències Mèdiques s’encarrega de centralitzar la gestió de tot el transport sanitari públic de Catalunya, fins ara coordinada entre el CatSalut (per al transport no urgent) i el SEM (per al transport urgent). L’objectiu és millorar la coordinació de les dues modalitats de transport, l’ús dels recursos i la gestió d’aquests recursos.

El model millorat del transport sanitari replanteja els recursos disponibles en funció de les necessitats i els fluxos sanitaris de cada territori. Inclou, com a novetat, la priorització de l’assistència dels pacients in situ sobre el trasllat dels pacients, amb la incorporació de nous vehicles d’intervenció ràpida (VIR). Els VIR, que no efectuen trasllats, són turismes més àgils que les ambulàncies convencionals i estan integrats per un metge i un TES. Estan situats estratègicament a tot el territori, amb la finalitat d’oferir una primera valoració de l’estat del pacient, així com dels recursos necessaris que cal desplegar per fer front a l’incident.

Cal assenyalar que la pintura base de les noves unitats és d’un sol color, el groc. Això evita difícils retolacions corbades i alhora facilita les reparacions de possibles ratllades o cops. A més, la nova imatge és més senzilla, harmonitzada amb la resta de cossos d’emergències i s’estampa amb vinils, cosa que en redueix els costos i n’evita la degradació.

Les ambulàncies incorporen canvi automàtic i tecnologia d’il·luminació per LED, que permet tenir consums més baixos d’electricitat i millora qualitativament l’anterior sistema d’il·luminació.

S’ha actualitzat tota l’electromedicina que contenen les ambulàncies, incloent-hi un nou equipament monitor, cardiocompressor i respirador d’última generació. Es tracta d’un aparellatge que s’adapta a les necessitats dels pacients i alhora facilita la feina dels professionals, ja que és més senzill i més lleuger, cosa que el fa més fàcil de transportar.

A part, s’han ampliat equipaments com el sistema de retenció, mobilització i immobilització infantil, fet que adapta les unitats per un millor trasllat pediàtric, així com un nou matalàs de buit, fèrula de Kendrick, etc.

Les comunicacions entre les ambulàncies i la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM seran a través d’un PC embarcat, que disminuirà el trànsit de veu. A més, aquest ordinador disposa d’un navegador amb un programa específic per a emergències, que busca la ruta més ràpida en qualsevol via, independentment del sentit de la marxa, i que mostra automàticament tota la informació actualitzada, tant del lloc de l’incident com de l’estat del pacient.

Aquest contracte de prestació del servei de transport sanitari integral de Catalunya, amb un valor total de 214 milions d’euros, garanteix un augment del nombre d’hores en un 5,29% i manté els llocs de treball i el nombre de vehicles que prestaran servei. El seu període de vigència és de sis anys, prorrogable fins a un màxim de deu.