El Consell aprova un nou programa d’assistència tècnica als municipis

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat una nova convocatòria del Programa d’Assistència Tècnica als ajuntaments. Acollir-se a aquest pla suposa per als municipis beneficiats que la redacció dels projectes que s’acceptin va a càrrec dels serves tècnics del Consell

consell_comarcalAquesta iniciativa comarcal facilita la redacció de projectes d’obres que hagin d’integrar-se en el Pla Únic d’Obres i Serveis o bé a altres programes específics de la Generalitat, així com actuacions que els municipis tinguin previst executar directament o en col·laboració amb altres administracions.

Poden presentar sol·licitud tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. Cada municipi només podrà demanar la redacció d’un sol projecte, quedant excloses la redacció d’instruments de planejament. Atès que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s’atenen les peticions que realment es poden assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels municipis peticionaris.

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’Ajuntament que ho demana i el Consell, amb un límit màxim per part de la institució comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar d’aquest límit si les circumstàncies o la característica de l’obra així ho aconsellés.

Segons l’àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, la majoria dels projectes redactats en els darrers anys són projectes de reforma o de rehabilitació. L’any passat, per exemple, es van elaborar els projectes de consolidació de la muralla d’Avinyonet de Puigventós, l’adaptació d’una planta d’un casal municipal per a dependències públiques a Bàscara o la reforma i adequació de la planta baixa de l’antic edifici de les escoles de Vilanant per a dispensari i oficina de correus.

També es va redactar la portada d’aigua als masos de Pau, obres d’infraestructures a Pontós, el soterrament parcial de línies aèries del casc urbà de Sant Mori i l’ordenació i urbanització a l’entorn del local social de Saus. Finalment, dins del Programa d’Assistència Tècnica del 2012, també es va elaborar una nova fase de l’abastament d’aigua potable a Terrades i el canvi de ferm i soterrament de serveis al nucli antic de Ventalló.