El Consell assigna les donacions de #FocEmpordà a la recuperació forestal del territori

Campanya forestal 2013
Foto Arxiu

Un dels efectes de l’incendi forestal de l’estiu passat va ser la important resposta del teixit social implicant-se per a fer donacions i ajudar per a la recuperació de la zona afectada i els damnificats pel foc. El Consell Comarcal va servir d’instrument per vehicular aquestes donacions a través de la campanya #focempordà. L’àrea de Medi Ambient del Consell està elaborant l’informe final de tota aquesta iniciativa i ja té assignats els diversos projectes de recuperació forestal de la comarca que seran finançats per aquestes donacions populars.

El resum d’aportacions rebudes és el següent:

CONCEPTE QUANTITAT
Ingressos particulars 2.220,00 €
Ingressos empreses 2.215,00 €
Ingressos esdeveniments 47.488,09 €
Diputació Girona i Obra Social La Caixa 18.000,00 €
Interessos 24,23 €
TOTAL 69.947,32 €

 

Cal recordar que els objectius de la campanya #focemporda van ser servir d’ens aglutinador per a tots els esdeveniments i iniciatives per ajudar a la zona afectada per l’incendi, fer difusió dels esdeveniments les entitats organitzadores d’esdeveniments per a recaptar fons, fer d’ens dipositari dels fons recaptats del teixit social, assegurar la participació ciutadana quan a la presa de decisions sobre les actuacions que s’han de finançar amb els diners provinents del teixit social i utilitzar els diners recaptats en actuacions amb l’objectiu de regenerar la zona cremada i incidir en la prevenció d’incendis de manera eficient.

 

Pel que fa a la destinació concreta dels fons rebuts, s’ha realitzat la següent distribució:

ACTUACIONS

PREVISIÓ REPARTIMENT DESPESES

Assegurança voluntaris

300,00 €

Suport tècnic a propietaris forestals

4.591,85 €

Inversió en actuacions de prevenció

43.267,45 €

Xerrades d’autoprotecció amb les ADFs

1.000,00 €

Projecte eduFOC ( programa MEFITU de la Fundació pau Costa)

2.650,00 €

Neteja de lleres

18.000, 00 €

Comissions

138,02 €

TOTAL

69.947,32 €

 

 

La previsió de la temporalització de les actuacions és la següent:

ACTUACIONS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

Suport tècnic a propietaris forestals

Setembre a desembre 2012

( seguiment de les neteges de bosc que duraran 18 mesos)

 

Inversió en actuacions de prevenció

1er semestre de 2013

Xerrades d’autoprotecció amb les ADFs

Gener i febrer 2013

Projecte eduFOC ( programa MEFITU de la Fundació pau Costa)

Del 19 al 23 de novembre de 2012

Neteja de lleres

Durant el mes de Novembre de 2012 ( en execució)

 

Al llarg de les properes setmanes i mesos s’aniran concretant aquestes actuacions i se n’informarà periòdicament, especialment a mesura que es vagi executant. Per a més informació es pot consultar l’apartat #focemporda a la pàgina web del Consell (www.altemporda.org).