El Consell Comarcal a un pas més a prop de l’execució de la 2ª fase del Centre de Tractament de Residus

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Ple d'aquest mes de setembre del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El pressupost d’aquesta segona fase és de 5.422.539,30 euros, essent la construcció de la deixalleria comarcal i el centre administratiu el concepte de més quantia, amb 3.018.950 euros

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar, aquest passat dimarts en el ple ordinari corresponent al mes de setembre, la demanda d’una subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a l’execució de la  segona fase del Centre de Tractament de Residus (CTR) de l’Alt Empordà,

Per unanimitat, es va aprovar la petició d’aquesta subvenció a l’ARC per poder fer efectiva la segona fase constructiva del CTR, donat que ja a l’any 2008 l’ens comarcal  va signar un conveni amb l’Agència de Residus amb el compromís del finançament de la nova infraestructura. Així, l’expedient de ratificació de l’acord es va prendre en Junta de Govern el passat mes d’abril, la qual permetrà ara fer efectiva la demanda i que les obres comencin tan aviat com s’aprovi la subvenció.

Previsiblement, la resolució d’atorgament d’aquesta dotació econòmica arribarà abans d’acabar l’any i serà llavors quan es podran començar les obres de la segona fase. El pressupost d’aquesta fase és de 5.422.539,30 euros essent la construcció de la deixalleria comarcal i el centre administratiu el concepte de més quantia amb 3.018.950 euros. Un cop s’hagi executat aquesta obra la seguiran d’altres de menys calat com l’edificació d’una caseta de control i un magatzem (209.389 euros) que substituirà l’actual i permetrà registrar l’accés de tot el complex i el tancament de la façana nord que permetrà menys interferència de la tramuntana en el refinament del compost (139.776,1 euros).

El projecte també preveu mesures per mantenir l’equilibri mediambiental. Així doncs s’invertiran 30.090 i 50.000 euros en la instal·lació d’elements dissuasius pels ocells en les cobertes de les naus i l’adequació de l’entorn amb un projecte de restauració dels espais preservant la zona com a un corredor biològic entre dos espais naturals.

Un dels elements centrals del nou centre de tractament és l’acció divulgativa i de sensibilització. Per aquest motiu hi ha la previsió d’allargar la passarel·la de visites per tal que els grups de visitants puguin veure totes les instal·lacions des d’un espai adequat i segur. Una partida de comunicació i educació ambiental mantindrà al dia els espais expositius per tal de difondre a la ciutadania la labor que es desenvolupa al Centre de Tractament de Residus.

Ordenances fiscals

Els consellers i conselleres també van aprovar inicialment, amb les abstencions del grup d’ERC i la CUP, la relació dels nous preus públics i taxes dels serveis que presta el Consell Comarcal per al 2020. Com és prescriptiu, aquest expedient se sotmetrà a exposició pública i s’aprovarà definitivament un cop es resolguin les reclamacions i suggeriments, si n’hi ha.

En línies generals es mantenen els preus i taxes i tan sols s’apugen alguns conceptes en els quals s’han aplicat la puja de l’IPC i l’increment de costos de personal que preveu la llei de pressupostos de l’Estat. És el cas, per exemple, d’alguns serveis que el consell comarcal presta als ajuntaments com l’elaboració d’informes.

Els preus i taxes que més afecten a la ciutadania, com tots aquells que van relacionats amb l’àrea de Benestar Social, es mantenen i no es veuran afectats.

Altres punts de l’ordre del dia

El plenari va aprovar també els expedients que declaren Bé Cultural d’Interès Local l’edifici del casino Societat l’Amistat de Cadaqués, l’edifici Torre Estela d’Agullana i l’edifici de l’antic Ajuntament de Portbou.

El Consell Comarcal també va dictaminar favorablement el nomenament de representants en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència de la corporació comarcal.