El Consell Comarcal aprova un pressupost de més de 38 MEUR per al 2020

Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, celebrat ahir, 26 de novembre

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables de Junts, PSC i Ciutadans (21 vots) i l’abstenció d’ERC (11 vots)

El ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,  celebrat ahir dimarts, va aprovar un pressupost per a l’exercici del 2020 de 38.262.168,45 euros, el que representa un augment d’un 6,04% respecte a l’any anterior a causa de la previsió de l’execució de la segona i darrera fase del Centre de Tractament de Residus, així com per l’increment de les obres previstes al projecte FEDER i l’augment de les retribucions previstes a la Llei de Pressupostos de l’Estat.

La presidenta del Consell Comarcal Sònia Martínez va explicar que aquest pressupost proposa “nous reptes a cadascuna de les àrees amb l’objectiu fonamental de donar servei als altempordanesos i als seus Ajuntaments”.

La major part de l’increment es concentra en els ingressos corrents per l’augment dels ingressos derivats de la gestió del CTR (tant la taxa com el cànon corresponent). Per altra banda, les despeses no financeres, assoleixen un import de 38.262.168,45 euros, un 6,04% superior al 2019, sobretot per l’increment de les despeses de personal i per la gestió del CTR.

El pressupost ha previst la inclusió de diferents llocs de treball, amb caràcter temporal, per poder donar resposta i cobertura als diferents projectes que desenvoluparan les diferents àrees.

Pel que fa a inversions, el pressupost aprovat preveu l’adquisició i adequació d’un edifici que permeti l’ampliació de les instal·lacions del Consell Comarcal per solucionar la necessitat d’espai i reagrupar alguns serveis que a hores d’ara estan repartits en diferents oficines. La compra de l’edifici té una aplicació de despesa d’1.150.000 euros i la seva rehabilitació de 400.000 euros.

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables de Junts, PSC i Ciutadans (21 vots) i l’abstenció d’ERC (11 vots).

Alguns projectes

Cadascuna de les àrees del Consell va fer una aproximació de les seves necessitats i que aquestes es puguin desenvolupar en el marc del pressupost per a l’any 2020.

Serveis Socials, per exemple,  ha projectat un increment de la partida de personal motivada pel desenvolupament de serveis vinculats a la intervenció comunitària als municipis de la comarca, així com la continuació del desplegament dels serveis socioeducatius davant de situacions de risc de la infància i l’adolescència.  El servei ordinari continua tot i que la línia dels ajuts d’urgència a persones o famílies també ha experimentat un increment, ja que encara continua essent indispensable cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes. L’àrea de cultura preveu l’execució del projecte PECT per a la valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà.

Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient i la de Turisme s’han definit tot un seguit de línies estratègiques amb l’objectiu de millorar els serveis i accions de les respectives àrees i les previsions de Joventut responen a les necessitats detectades durant l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut que s’aprovarà l’any 2020.

Moció per la commemoració del 25 de novembre

A petició del grup comarcal d’Esquerra Republicana es va aprovar una moció amb la voluntat de manifestar el rebuig de la corporació comarcal a qualsevol tipus de violència masclista. Entre els acords presos es contempla refermar la condemna a “totes les formes de violències que pateixen les dones” i que el Consell Comarcal continuï prestant serveis d’atenció a les dones en situació de vulnerabilitat.

El Consell va emetre una declaració institucional i va penjar un llaç lila a la balconada. El SIAD és el servei de l’ens comarcal que atén les dones i que durant l’any 2018 va atendre 66 dones en el Servei d’Atenció Psicològica i 94 en el servei de resposta urgent. La xifra absoluta de 177 casos no inclou les atencions que ha realitzat el SIAD de Roses.