El Consell Comarcal assessora en l’àmbit de la Protecció Civil

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà dona suport als ajuntaments de la comarca en tot allò que fa referència a Protecció Civil / Foto: CCAE

Diversos municipis han activat el pla d’emergències en fase d’alerta i els que estan en disposició de fer-ho reben tot el suport necessari en tot allò que fa referència a Protecció Civil 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en el marc de l’alerta sanitària del Covid-19, dona suport als ajuntaments de la comarca en tot allò que fa referència a Protecció Civil a través de la tècnica comarcal. Diversos municipis han activat el pla d’emergències en fase d’alerta i els que estan en disposició de fer-ho reben tot el suport necessari.

L’informe de situació, que data de dilluns 16 de març, detalla que l’ens comarcal assegura un seguit de serveis com són l’abastament en alta del subministrament d’aigua, la recollida de la FORM i de la fracció reciclable dels residus municipals, el funcionament del dipòsit controlat de residus, la teleassistència a les persones usuàries dels serveis socials i l’assistència a domicili en els casos que sigui necessari. Així doncs, és responsabilitat dels ajuntaments la recollida de la fracció resta dels residus municipals, l’obertura de la deixalleria i el subministrament d’aigua en baixa.

El Consell Comarcal també recomana que els ajuntaments que facin un seguiment de les persones que viuen soles, siguin grans o vulnerables i que no siguin usuàries dels Serveis Socials. Aquestes tasques les poden desenvolupar, al servei dels ajuntaments, els voluntaris de protecció civil amb les mesures d’autoprotecció adients.

A banda dels canals reglats, la presidència del Consell Comarcal comunica tota la documentació d’interès de manera telemàtica.