El Consell Comarcal atén totes les sol•licituds d’ajuts socioeconòmics de menjador per al curs escolar 2014-15

Aquests ajuts socioeconòmics beneficien a un total de 1.858 alumnes, que pertanyen a 63 centres, i suposen un import superior als 910.000 euros

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàLa Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar dimarts passat la resolució de la convocatòria d’ajuts socioeconòmics de menjador per al curs 2014-15. En total s’han aprovat 1.858 sol•licituds d’alumnes que pertanyen a 63 escoles de tota la comarca (només en cinc centres no s’ha presentat cap petició), el que implica un import econòmic de 913.024,16 euros que es destinaran a pagar total o parcialment el servei de menjador d’aquests alumnes.

Han estat ateses totes les peticions rebudes que complien amb els requisits fixats per la normativa establerta des del departament d’Ensenyament i a les quals s’aplica una barem informàtic. Les peticions rebutjades ho han estat per no aportar tota la documentació requerida o bé per trobar-se la família peticionària per sobre del llindar d’ingressos o de patrimoni econòmic requerit per accedir a l’ajut. El Consell Comarcal té delegades per la Generalitat les competències de gestió dels menjadors escolars.

La consellera comarcal d’Ensenyament, Montserrat Mindan, va explicar que “un curs més hem tingut una especial cura en tot aquest procés, ateses les circumstàncies de precarietat econòmica que pateix una part de la nostra societat i que hem d’evitar, de la forma que sigui, que tinguin incidència en l’activitat normal dels alumnes que es troben en fase d’educació reglada”. Així mateix, Mindan va remarcar que “a l’Alt Empordà la nostra voluntat és que no hi hagi cap nen que es quedi sense menjador per raons socioeconòmiques. Aquest curs, novament, estarem atents a qualsevol eventualitat que es produeixi en aquest sentit”.

A la mateixa Junta de Govern es van aprovar els ajuts que s’atorguen pel mateix concepte a alumnes de les escoles concertades per al curs 2014-15 i que venen regulats per la normativa vigent. En total suposen un import de 92.697,20 euros i afecten quatre centres de la comarca. En total, aquest curs, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestiona 1.005.721,36 euros en concepte d’ajudes individuals de menjador.

Exit mobile version