El Consell Comarcal avança el Pla FEDER amb l’execució de les obres de Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià

Pla FEDER

Torroella de Fluvià ha acondicionat el Bosc de Ribera de l’Illa de l’Albanyà

Els treballs inclosos en el Pla FEDER tenen com a objectiu de posar en valor la diversitat de recursos turístics que ofereix l’Alt Empordà

Al  llarg d’aquests darrers mesos, malgrat totes les circumstàncies que ha comportat l’Estat d’Alarma, s’ha pogut compatibilitzar l’execució de les obres de “Recuperació del Bosc de l’Illa de l’Albanyà” i les de “Reurbanització del nucli urbà de Sant Pere Pescador”, mantenint en tot moment les indicacions de les autoritats i, sense endarreriments significatius, s’han pogut finalitzar. Aquestes dues obres estan incloses en el Projecte Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, promogudes des de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El conseller delegat de turisme i alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, posa de relleu la importància d’aquests fons europeus que «permeten fer realitat projectes que “donen valor al territori i afavoreixen l’experiència turística. Per molts municipis, accedir a aquests fons europeus és molt dificultós. El Consell Comarcal  fa de paraigua dels municipis que s’hi volen adherir”, ha explicat Badosa.

L’ajuntament de Torroella de Fluvià, mitjançant conveni de col·laboració ha portat a terme l’obra de recuperació del Bosc de Ribera de l’Illa de l’Albanyà, un espai de ribera d’uns 35.000 m², propers al riu Fluvià, on, a més de les espècies pròpies d’aquest tipus de bosc, hi han aparegut espècies alienes com pins, heures i maleses diverses. Dins del bosc hi ha diverses construccions antigues, com un festejador, un safareig o un pou, entre d’altres. A més, al costat d’aquest bosc hi ha també unes basses originades per antigues explotacions d’àrids i que es convertiran en espai de natura i gaudi públic. El condicionament de tot l’espai entès com a patrimoni natural i cultural, amb itineraris que ajuden a interpretar-lo i valoritzar-lo, permet enllaçar el camí que ve de Sant Pere Pescador amb el camí i carril bici que va fins al terme municipal de Sant Miquel de Fluvià.

L’ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha sumat a aquest projecte de cofinançament, i en la  darrera setmana han finalitzat les obres necessàries per reurbanitzar ambdós trams del carrer del Mar, entre el carrer Duc i el carrer de les Escoles. Aquesta zona forma part de la zona comercial, que és d’interès turístic i de connexió amb l’entorn del riu Fluvià.

Anteriors projectes vinculats al Pla FEDER

El mes de gener del 2019 es van iniciar les obres de “Naturalització de la muralla ponent de la Ciutadella” a la Vila de Roses, que es van incloure en l’operació i, van seguir en execució les obres en que tenen com a objectiu potenciar i facilitar l’accés per vianants al Monestir romànic de Sant Miquel de Fluvià, millorant les condicions actuals del seu nucli antic, atesa la rellevància arquitectònica del monument.

Al seu temps, Maçanet de Cabrenys, va finalitzar les obres que tenien com a objectiu potenciar, posar en valor i facilitar l’accés de vianants als vestigis de la Torre Carlina. Aquestes obres han revaloritzat aquest monument arquitectònic que data del segle XIX, a la vegada que es milloren les condicions del nucli antic del que fou una vila fortificada.

Properes actuacions

Totes les actuacions incloses en Projecte Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà tenen en comú l’objectiu de posar en valor la diversitat de recursos turístics que ofereix l’Alt Empordà. Les seguiran, al llarg d’aquest 2020, les inversions en els municipis que van signar el conveni de col·laboració per a la gestió i execució de les actuacions previstes en el PO FEDER entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Colera, Navata, Portbou i Vilafant.

Al mateix temps, amb el desenvolupament del Pla inclòs en el PO FEDER Catalunya 2014-2020 es treballa de forma coordinada amb tots els gestors públics oferint un àmbit de  col·laboració per a les iniciatives turístiques de la comarca, juntament amb altres operacions de finançament Europeu, com el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) o bé el POCTEFA per al desenvolupament de BiciTransCat.