El Consell Comarcal convida als Ajuntaments de l’Alt Empordà a adherir-se al projecte de construcció del Centre de Protecció d’Animals

Centre de Protecció i Adopdacions

El Centre de Protecció i Adopdacions s'ubicarà al costat de les instal·lacions del Centre de tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà

L’adhesió per part dels Ajuntaments de la comarca garantiria el finançament pendent per a la seva posada en marxa

Centre de Protecció i Adopdacions
El Centre de Protecció i Adopdacions s’ubicarà al costat de les instal·lacions del Centre de tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) va donar al passat ple ordinari del mes de març el vistiplau al conveni marc per a la construcció del Centre de protecció i adopció d’animals de la comarca.

Actualment, el Consell (CCAE) està treballant en la construcció en aquest Centre de protecció d’animals a l’Alt Empordà, que estarà ubicat al costat de les instal·lacions del Centre de tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i a les obligacions legals de tots els municipis pel que fa a recollir i controlar animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.
Ara, l’ens supramunicipal demana l’adhesió de tots els municipis de la comarca al servei, per tal garantir la prestació i aconseguir el finançament pendent per a la seva posada en marxa.

Aquest projecte, redactat pels serveis tècnics del CCAE, es va aprovar el mes de setembre de l’any passat. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres cooperen en el finançament de la seva construcció. En concret, les tres institucions han signat un conveni per a abonar 736.064,73 euros dels 814.014,77 euros que comporta l’import total de l’obra. Per finançar els 77.970,04 euros restants es compta amb les aportacions de la resta dels ajuntaments de la comarca, als quals ja se’ls està fent actualment el servei de recollida d’animals abandonats i la gestió i control de colònies de gats i que hi estan adherits mitjançant el corresponent conveni de delegació de serveis.

Ara, el CCAE ha aprovat el conveni mac per a la construcció del Centre de protecció i adopció d’animals, en el qual es determinen les aportacions que hauran de fer els ajuntaments durant els anys 2018 i 2019 per culminar el projecte. Aquestes dies s’estan enviant els convenis perquè siguin aprovats per tots els municipis en el ben entès que, amb el nou equipament que serà de titularitat del Consell, el servei de recollida d’animals abandonats o perduts es farà des del mateix centre i es rescindirà el contracte que hi ha amb l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres que efectua actualment aquesta prestació a les seves instal·lacions.

Per al càlcul del finançament a aportar per cada ajuntament, s’han tingut en compte les taxes fixes anuals que dependent directament de la població del municipi i que per al anys 2018 i 2019 són de 0,80 euros per habitants per a poblacions de fins a 6.000 habitants. Pel que fa als municipis més grans de 6.000 habitants, la quota fixa anual serà de 6.451.11 euros. Actualment hi ha 42 municipis de l’Alt Empordà que ja tenen delegada la prestació del servei en el mateix Consell. Amb l’entrada en funcionament del nou equipament s’espera incrementar aquesta xifra. Les obres està previst que siguin licitades en els propers mesos i que, per tant, la construcció es pugui iniciar aban