El Consell Comarcal crea la taxa per a la prestació als municipis dels serveis d’assistència tècnica de l’ACE

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Una taxa de l’Agència Comarcal de l’Energia, ACE, que també preveu fer el control tècnic i l’assessorament pel seguiment de contractes de manteniment d’enllumenat públic

 El Consell Comarcal va aprovar inicialment, en el ple celebrat ahir dimarts, la modificació i supressió de diverses ordenances fiscals de la corporació i l’ordenació i l’establiment d’algunes de noves. Un any més es tracta, bàsicament, d’unes ordenances de contenció on es mantenen preus en alguns casos, s’apliquen les repercussions de l’IVA i de l’increment de l’IPC (del 2,5%) en altres o bé s’actualitzen alguns costos en la prestació del servei.

 Pel que fa la taxa per a la prestació del tractament de residus sòlids urbans a l’abocador controlat de l’Alt Empordà, tot i que s’aplica l’increment del 2,5% de l’IPC, el fet que hagi finalitzat l’amortització del finançament d’una de les inversions ha fet reduir el cost del servei i, per tant, l’augment que hauran de pagar els municipis és del 0,42% en el cas dels residus municipals i del 0,52% en els residus d’origen comercial o industrial. En el primer apartat el preu per tona és de 45,73 euros i en el segon de 67,82 euros.

 Un altra dels canvis que registren les ordenances comarcals fa referència a la taxa per la utilització de la deixalleria comarcal. La incorporació del Consell a l’Acord Marc signat amb l’Agència de Residus de Catalunya estableix uns preus de transport i tractament dels residus especials, que són els que serveixen de base per establir les noves taxes.

 La principal novetat de les ordenances és la incorporació de la taxa per a la prestació als municipis dels serveis d’assistència tècnica de l’Agència Comarcal de l’Energia. La taxa es diferencia en trams de població i en el cas de municipis de més de 6.000 habitants, amb unes necessitats molt concretes, s’estableix que caldrà estimar un pressupost. En la redacció dels Plans d’Acció Energètica Sostenible (PAES) s’ha fixat un sistema que té en compte les possibles subvencions per aquest concepte.

 Aquesta nova ordenança també preveu una taxa per fer el control tècnic i l’assessorament pel seguiment de contractes de manteniment d’enllumenat públic d’àmbit supramunicipal que s’estableix amb el 2,5% del valor total del contracte. Pel que fa a les actualitzacions dels plans d’adequació d’enllumenat, que el Consell ha redactat gratuïtament durant els darrers anys, s’ha establert un preu que també varia en funció dels trams de població.