El Consell Comarcal de l’Alt Empordà estableix 4 grans àrees de serveis

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Un moment del ple extraordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat ahir dimarts

Serveis al Territori, a les Persones, Serveis Interns i al Municipis són les quatre grans àrees amb les que s’estructurarà a partir d’ara el Consell Comarcal

En el ple extraordinari del  Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es va celebrar ahir dimarts, 30 de juliol, es va dictaminar que l’ens s’estructurarà a partir d’ara en quatre grans àrees:

  • Serveis al Territori
  • Serveis a les Persones
  • Serveis Interns
  • Serveis als Municipis

Aquesta nova organització vol emfatitzar la vocació del Consell Comarcal com a gestor de serveis.
Cadascun dels quatre vicepresidents estarà al capdavant d’una d’aquestes àrees, així, el vicepresident primer serà Josep Maria Cervera i portarà Serveis al Territori; el vicepresident segon, Josep Maria Bernils, Serveis a les Persones; el vicepresident tercer serà Víctor Puga i portarà l’Àrea de Serveis Interns i el vicepresident quart serà el conseller Alfons Vila que gestionarà l’Àrea de Serveis als Municipis.

En aquest ple extraordinari també es va donar compte de la composició del cartipàs que configura el nou govern de la institució, fixar el règim de sessions i aprovar les dedicacions i retribucions dels seus membres així com les assignacions als grups polítics comarcals.

El plenari ha aprovat que a partir d’ara, el màxim òrgan de representació política del Consell Comarcal es reuneixi, de manera ordinària, un cop al mes. Així doncs, va quedar establert que les sessions es programaran el quart dimarts de cada mes a les sis de la tarda.

Fins ara, el ple es convocava cada dos mesos, per la qual cosa aquesta nova mesura donarà agilitat a l’ens.

La sessió plenària també va revalidar a Josep Maria Marcé com a gerent de l’entitat.

Finalment, el nou Govern comarcal va presentar al ple l’expedient relatiu a les dedicacions i retribucions dels seus membres. Només un dels membres electes tindrà una dedicació parcial.
El vicepresident segon, Josep Maria Bernils, exercirà totes les funcions encomanades a raó de 35.000 euros bruts anuals.
El dictamen regula, a més, les assignacions per assistències i les aportacions als grups comarcals. Aquest punt ha estat aprovat amb 21 vots a favor i 12 abstencions d’ERC i Amunt. La portaveu republicana Etna Estrems ha justificat que aquesta posició vol mostrar coherència amb vot de la formació a la investidura.

Aquest ple ja va comptar amb l’assistència de tots els consellers. El membre d’AMUNT, Jaume Planella Ribera va prendre possessió com a conseller comarcal, ja que no va poder fer-ho en la darrera sessió.