El Consell Comarcal de l’Alt Empordà manté els serveis de transport i de menjador escolar pera demà dilluns

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

A tota la comarca no s’alteren els serveis de transport i de menjador escolar, expecte en el cas del municipi de Figueres, on per decisió de l’autoritat municipal, s’han suspès les classes

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàAtes que les prediccions meteorològiques indiquen que el fort episodi de pluges, que en les darreres hores ha afectat tot l’Alt Empordà, va de baixa, des del Consell Comarcal s’ha decidit mantenir els serveis de transport i de menjador escolar per a dema dilluns, 19 de novembre, en principi sense cap tipus d’alteració ni de restricció.

Només si les previsions actuals quedessin alterades, al llarg de la propera nit o matinada, es prendria en consideració una nova decisió que seria comunicada d’immediat, a primera hora del matí del dilluns, a tota la comunitat educativa i a l’opinió pública en general.

El manteniment de la prestació deis dos serveis que té delegats el Consell Comarcal en matèria d’ensenyament a tota la comarca no s’altera en el cas del municipi de Figueres, on per decisió de l’autoritat municipal s’han suspès les classes, però a on totes les escoles i instituts disposaran deis serveis mínims per atendre l’alumnat.