El Consell Comarcal de l’Alt Empordà transportarà cada dia prop de 2.100 alumnes

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Servei de transport escolar de l'Alt Empordà

A més del servei de transport, el Consell Comarcal també gestionarà més de la meitat dels menjadors escolars

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
2.100 alumnes utilitzaran aquest curs el servei de transport escolar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha iniciat avui tot l’operatiu vinculat amb les prestacions relacionades amb l’inici del curs escolar i les seves competències sobre transport i menjador, després de treballar en el seus preparatius durant tot l’estiu. No s’ha notificat cap incidència destacable fins al moment. En concret, el transport escolar portarà diàriament, aquest curs, prop de 2.100 alumnes d’arreu de la comarca, corresponents als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres.

Aquest curs hi ha en servei una flota de 70 vehicles que pertanyen a una desena d’empreses de transport i que realitzen un total de 72 itineraris, tres més que l’any passat. Una seixantena de persones s’han preparat per fer d’acompanyants en el servei de transport escolar. En concret, a dida d’avui ja hi ha 2.050 alumnes inscrits i acollits a aquest servei.

Pel que fa al servei de menjador obligatori, a falta del tancament definitiu de les dades, a dia d’avui el nombre de sol·licituds de beques de menjador és de 2.692. Totes elles es concedeixen per raons socials i són revisades pels tècnics de l’àrea per tal de determinar si compleixen amb els barems establerts pel departament d’Ensenyament.

Pel que fa als menjadors, el Consell Comarcal ha assumit per al curs 2018-19 la gestió de 40, el que representa més de la meitat dels menjadors escolars de l’Alt Empordà. La resta són gestionats per les AMPAS (28) o bé directament pels ajuntaments (4).

Pel que fa al finançament, les dades provisionals indiquen que aquest curs el Consell Comarcal de l’Alt Empordà gestionarà 2.643.660,32 euros en el servei de transport escolar, 748.930 euros en el servei de menjador obligatori i inicialment 1.119.688,20 euros per a beques menjador. Tots aquests diners són transferits pel departament d’Ensenyament de la Generalitat.