El Consell Comarcal facilita la digitalització de les deixalleries municipals adherides a la xarxa comarcal

Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt Empordà
El Consell Comarcal promou la digitalització de les deixalleries municipals de l’Alt Empordà

Actualment la xarxa està formada per 29 deixalleries, inclosa la comarcal, de les quals 20 disposen del sistema de gestió informàtica pel control dels registres d’entrada i 10 el tenen implantat i utilitzen correctament

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de millorar i apropar el servei de recollida de residus a la comarca lidera des de l’any 2003 la Xarxa comarcal de deixalleries de l’Alt  Empordà. Les diferents instal·lacions adherides a la Xarxa tenen un funcionament similar i sempre van lligades a la deixalleria comarcal com a centre de la Xarxa. Des de la seva creació el nombre d’instal·lacions adherides ha anat augmentat així com l’oferta de serveis.

Les deixalleries han de portar un control de les entrades i registrar l’usuari, el tipus de material aportat i la quantitat. Per facilitar aquesta tasca, des de 2010, l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal promou la digitalització d’aquestes instal·lacions i la implantació de noves solucions tecnològiques, proporcionant un petit ordinador portàtil amb pantalla tàctil pel responsable de la deixalleria i targetes magnètiques pels usuaris.

Actualment la xarxa està formada per 29 deixalleries, inclosa la comarcal, de les quals 20 disposen del sistema de gestió informàtica pel control dels registres d’entrada i 10 el tenen implantat i utilitzen correctament. La deixalleria comarcal, operativa des de juliol de 2000, està ubicada al municipi de Pedret i Marzà a dins de les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus i està oberta a tots els usuaris de la comarca, tant particulars com comerços i empreses.

La Xarxa comarcal de deixalleries ofereix el servei de recollida de residus especials o perillosos i d’altres residus, suport tècnic al personal gestor i a les instal·lacions, resolent dubtes i consultes, realitzant propostes i oferint consells per la petició de subvencions, per a la construcció de deixalleries des de la fase de creació de projectes fins a la coordinació i millora de les instal·lacions, elaboració d’informes, inspeccions, formació de personal de deixalleria i campanyes de sensibilització ambiental, entre d’altres serveis.