El Consell Comarcal posa en marxa el programa de dones referents comunitàries de l’Alt Empordà

Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà

Foto de grup de les dones que han iniciat el projecte

Una iniciativa que compta amb el finançament de la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa

Dones referents comunitàries de l’Alt Empordà
Foto de grup de les dones que han iniciat el projecte

L’equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal  de l’Alt Empordà posa en marxa una línia d’intervenció innovadora, flexible i propera orientada a reforçar l’empoderament d’un grup de dones de la comarca d’origen migrant, amb l’objectiu de facilitar processos d’intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social.

Aquesta iniciativa, que porta el nom de “Programa dones referents comunitàries de l’Alt Empordà”, està finançada per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d’un any.

Dissenyada des d’una perspectiva de gènere per empoderar dones d’origen migrant de diferents creences, ètnies i orígens, s’orienta a atendre adequadament les seves necessitats, reforçar el treball entre grups d’iguals i la intervenció comunitària a la comarca. El programa està adreçat a millorar les competències i habilitat de les dones, el seu benestar emocional i la xarxa de relació social per generar impacte en la seva vida quotidiana, les seves famílies, la convivència ciutadana i els i les professionals participants.

Un programa en tres fases

El programa ha començat aquesta setmana amb la formació i especialització d’un grup de dones migrades en diversos àmbits, per tal de formar-les com a referents de la comunitat a la comarca. S’impartirà una formació de 200 hores durant sis mesos. En una segona fase el programa promourà processos de dinamització comunitària intercultural a quatre municipis de la comarca (Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador), amb grups de dones amb trajectòria migratòria.

En una tercera fase, el programa promourà sessions de formació impartides per les dones referents comunitàries, adreçades a diferents perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments i dels àmbits educatius i de la salut. Amb aquesta acció es pretén millorar el coneixement de la diversitat intercultural i la realitat de les dones i famílies d’origen migrant de l’Alt Empordà.