Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

El Consell Comarcal posa en marxa el Punt d’Informació Energètica ampliant l’oferta d’assessorament

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Punt d'Informació Energètica del Consell Comarcal

Durant el mes de febrer els usuaris podran demanar assessorament sobre autoconsum so-lar, mobilitat elèctrica, aïllament de la llar, optimització de factures i substitució d’aparells

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà a través de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima ha engegat novament els punts d’assessorament energètic itinerants, que vi-sitaran quatre pobles durant el mes de febrer.

Com ja va fer anteriorment, el Consell Comarcal amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca i amb fons subvencionats de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) posa a disposició un servei gratuït per als veïns i veïnes de la comarca, amb l’objectiu final d’aconseguir un model energètic més participatiu, democràtic, saludable i socialment més inclusiu a mitjà i llarg termini.

Els interessats, prèvia inscripció a través de la web del consell Comarcal, poden re-servar una hora de visita telemàtica o presencial, i un tècnic els informarà individual-ment sobre una d’aquestes temàtiques: dimensionament de les instal·lacions d’auto-consum solar, millora de l’aïllament de la llar, substitució d’aparells poc eficients per d’altres que estalvien més energia com ara les aerotèrmics, optimització de la factura elèctrica i mobilitat elèctrica. Les respostes a les consultes es dimensionen per cada cas i es presenten els estalvis tant energètics com econòmics. També, s’informa so-bre les possibles subvencions de les quals disposa la ciutadania per fer front aques-tes millores en l’habitatge.El servei pretén també donar visibilitat i suport als ins-tal·ladors de la comarca que forment part de l’Associació d’Instal·ladors Comarcal de l’Alt Empordà (ADICAE).

El conseller comarcal de Sostenibilitat, Joan Fuentes, convida a la participació d’aquestes jornades que es duran a terme durant el mes de febrer a Pontós, Garri-guella, Torroella de Fluvià i Capmany. “Sovint la complexitat tècnica i legislativa d’aquesta temàtica dificulta la presa de decisions a la ciutadania, per aquest motiu des del Consell Comarcal a través de l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima animem a tots els veïns i veïnes de l’Alt Empordà que participin d’aquest servei per tal que junts puguem avançar cap a una comarca més sostenible i energèticament efici-ent”, ha expressat Fuentes.