El Consell Comarcal posa en marxa un estudi sobre l’envelliment actiu a l’Alt Empordà

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà vol detectar les tendències que seguirà aquest segment de població en les properes dècades

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàD’acord amb els objectius i les accions acordades en el marc del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016, l’àrea de Benestar ha posat en marxa un estudi sobre processos d’envelliment actiu a la comarca que té com a finalitat conèixer perfils i trajectòries d’envelliment i necessitats associades a l’Alt Empordà.

Aquest estudi facilitarà informació i coneixement als professionals de l’àrea de Benestar per generar propostes d’acció que es debatran en el marc d’ un procés de reflexió participatiu sobre envelliment actiu a l’Alt Empordà, promogut pel Consell Consultiu de la Gent Gran, que tindrà lloc el primer trimestre de 2014 i que tindrà com a finalitat concertar línies de treball futures.

Tres són els objectius d’aquest estudi: 1) Aprofundir en el coneixement de les necessitats de les persones grans de la comarca; 2) Millorar la detecció dels perfils i les trajectòries d’envelliment copsant la diversitat dels nous perfils de gent que en pocs anys entraran en l’etapa +65 i 3) Detectar tendències d’envelliment per als propers 20 anys per tal de planificar estratègicament i gestionar els recursos més adequadament.

L’estudi, que estarà enllestit a finals d’any, es basarà en una sèrie d’entrevistes qualitatives en profunditat realitzades a una mostra de persones d’entre 60 i 70 anys de la comarca i una enquesta a la gent gran que s’ha dissenyat amb aquesta finalitat.

El passat mes d’abril ja es va presentar un primer informe tècnic elaborat a partir d’una enquesta distribuïda entre els assistents a la trobada de casals i associacions de la gent gran que es realitza anualment. Aleshores es detectava que, tot i que el grau d’envelliment de la població de l’Alt Empordà és semblant al del conjunt del país, en les properes dècades el percentatge de població major de 65 anys tendirà a créixer a la comarca.

L’equip d’Inclusió Social ja evidenciava aleshores la necessitat de conèixer quins seran els sociodemogràfics dels propers anys i les necessitats que hi estan associades amb l’objectiu de poder gestionar de forma més eficaç tots els recursos que s’hi destinen atenent nous perfils d’homes i dones més diversos que reclamaran un envelliment més actiu.