El Consell Comarcal prepara una acció per potenciar la creació de nous productes turístics a l’Alt Empordà

Parc Natural del Cap de Creus
Dins la creació de nous productes turístics a l’Alt Empordà es vol idear noves combinacions de visites als elements de patrimoni cultural i natural ja existent

Es vol fomentar la creació de paquets turístics creant noves combinacions de visites als elements de patrimoni cultural i natural ja existent

El PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) Natura, cultura i intel·ligència en xarxa té entre els seus objectius afavorir el disseny de nous productes territorials i temàtics d’àmbit local o comarcal, per a crear nous paquets turístics que qualificar la destinació i permetin incrementar les pernoctacions en tot el territori. Es vol fomentar la creació de paquets turístics per a ser comercialitzats a partir de nous productes territorials i temàtics, creant noves combinacions de visites als elements de patrimoni cultural i natural ja existent i als elements que s’hagin incorporat amb l’execució dels projectes previstos en aquesta línia d’actuació.

En el marc del PECT i per tal de donar resposta a aquest objectiu, l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà prepara una acció d’acompanyament i mentoria a empreses i professionals que estiguin endegant o reformulant un projecte de l’àmbit turístic, amb l’objectiu de fomentar la disponibilitat de productes que s’emmarquin en el senderisme, cicloturisme, eqüestre o el touring, i que alhora potenciïn la natura, la cultura.

Amb aquest objectiu s’ha dut a terme una convocatòria de projectes adreçada empreses i professionals del turisme, la cultura i la natura de l’Alt Empordà per si consideraven interessant participar en una acció destinada a portar a terme projectes encara no prou madurs o millorar-ne d’existents. S’han  rebut 16 propostes de participació que han aportat tota la informació demanada

Han estat projectes proposats per agències de viatges (1), centres gestors de patrimoni (3), empreses d’activitats esportives (2), d’activitats de natura (3), allotjaments (3), projectes culturals (1) i en tres casos són accions vinculades  al sector agroalimentari (3).

S’han seleccionat 15 projectes que tenen a veure amb accions de descoberta de natura, estant associats a allotjaments singulars que es proposen integrar activitats en la seva oferta, d’altres estan vinculats a gestors d’espais de natura, de cultura o pagesos i ramaders que es proposen crear noves experiències de visita. Els proposants han estat una societat anònima, quatre societats limitades, una cooperativa, vuit professionals autònoms, tres associacions privades i dues entitats públiques.

Un cop identificats tots els productes que poden formar part de l’acció, s’està seleccionant també l’empresa que durà a terme el programa d’acompanyament als emprenedors i els seus projectes. Aquest acompanyament preveu accions formatives en aspectes que es considerin d’interès per als projectes. Preveu també una acció de mentoria a cada projecte de manera individualitzada, per tal d’ajustar el seu desenvolupament a cada circumstància concreta i particular i  ajudar a  aquestes persones emprenedores a definir el producte, dirigir-lo a un mercat o públic determinat, construir relacions, crear xarxa amb el territori i identificar els sistemes de comercialització més eficients.. En tercer lloc, el projecte preveu recursos que permetin la promoció conjunta dels projecte que es puguin desplegar al final del recorregut de l’acció.

Dels recursos que es preveu destinar a aquesta acció un 7% es destinarà a accions de formació en grup, un 50% a accions de mentoria i acompanyament individualitzat i un 43% a accions de promoció.

L’acció es preveu que tingui una durada de fins a cinc mesos.