Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

El Consell Comarcal presenta el “Diagnòstic sobre la situació de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer”

Un diagnòstic que subratlla la necessitat d’ampliar l’oferta formativa de la llengua d’acollida, principal obstacle de les dones migrades per a la seva integració

El passat 9 de juny va tenir lloc la jornada de tancament del microprojecte “Xarxa de treball transfronterera per acollir i acompanyar dones migrades a l’Espai Català Transfronterer”, liderat per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquest projecte s’ha finançat per la convocatòria de subvencions Eurodistricte de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i portat a terme conjuntament amb l’associació Secours Catholique de Perpinyà.

En la jornada de tancament, on van participar més de trenta agents de l’Alt Empordà i el Departament dels Pirineus Orientals, es va presentar el document de diagnòstic que recull les conclusions del projecte. Aquest diagnòstic s’ha elaborat a partir de les sessions que l’associació Amunt i Crits Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà ha dinamitzat amb un grup de dones migrades de l’associació francesa Secours Catholique i les entitats Fundació Sergi, la Fundació Sant Vicenç de Paül-Ksameu i Creu Roja La Jonquera.

A partir d’aquestes sessions, doncs, el diagnòstic ha recollit la situació i necessitats de les dones migrades a banda i banda de la frontera, així com un mapa de les institucions, entitats i associacions que treballen en l’acollida i acompanyament de les dones migrades.

Durant el webinar de tancament, es va posar èmfasi en la necessitat d’ampliar l’oferta formativa de la llengua d’acollida, principal obstacle de les dones migrades per a la seva integració, i es va obrir la porta a la creació d’espais de treball transfronterers, per tractar problemàtiques socials que, en molts casos, presenten factors comuns a tot l’Espai Català Transfronterer.

La diagnosi

Les dones migrades pateixen formes múltiples de discriminació no només com a dones i migrants, sinó per nombroses característiques que hi estan interrelacionades, com l’edat, els ingressos, l’origen ètnic, la nacionalitat, la religió, l’estat civil, la situació familiar, la situació administrativa, l’orientació sexual, la identitat de gènere, la diversitat funcional, l’estat de salut, l’embaràs, el lloc de residència i la situació econòmica i social.

Tot i les diferències entre ambdues realitats ­a banda i banda de la frontera-, el diagnòstic qualitatiu posa de manifest com els factors de risc d’exclusió social de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer són compartits entre la majoria de les dones que es troben en situació més vulnerable. Les realitats quotidianes de les dones migrades en situació de risc d’exclusió social no són gaire diferents d’un costat i a l’altre de la frontera. Aquesta realitat compartida reforça la necessitat de mantenir un espai de treball basat en la cooperació transfronterera que permeti abordar conjuntament els reptes i les solucions.

El diagnòstic ha permès identificar les línies de treball que es poden reforçar per millorar l’acollida i l’acompanyament de les dones migrades a l’Espai Català Transfronterer. En tots els casos, partir d’una millor identificació dels factors de risc permet acompanyar la reflexió sobre quines són les realitats i situacions diverses viscudes per les dones migrades, quines necessitats hi estan associades i quines actuacions es poden portar a terme per a millorar les seves condicions de vida i garantir el seu accés als drets.