El Consell Comarcal presenta la proposta “Recuperem l’Alt Empordà!”

Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Un moment del ple del Consell Comarcal que es va celebrar de manera telemàtica

“Recuperem l’Alt Empordà!” és una iniciativa per fer front a la crisi sanitària una vegada finalitzi l’estat d’alarma

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va celebrar, ahir dimarts, el ple ordinari del mes d’abril. Es va realitzar de forma telemàtica amb un sistema implantat per l’Àrea de Noves Tecnologies i que va permetre participar-hi als 33 consellers comarcals i als responsables corporatius que donen fe del desenvolupament de cada sessió.
La presidenta Sònia Martínez va obrir la sessió amb un record per a totes aquelles persones que han estat colpejades, d’una manera o l’altra, per la crisi sanitària. Després de donar compte o d’aprovar els 28 dictàmens que estaven inclosos a l’ordre del dia, es va presentar un document de treball titulat “Recuperem l’Alt Empordà!” que proposa un seguit de línies estratègiques, segons va assenyalar la presidenta, “per fer front a les greus conseqüències econòmiques i socials que la crisi sanitària de la Covid-19 està suposant per a tota la comarca. Aquest és un document obert que busca la participació de tots els consellers i conselleres de la corporació per complementar-lo i poder-lo aplicar”.

El vicepresident Josep Maria Bernils va ser l’encarregat d’explicar els principals aspectes del pla que, d’una banda, vol assegurar el manteniment de totes aquelles mesures d’emergència promogudes des de l’inici de la crisi sanitària, com per exemple les impulsades en l’àmbit dels Serveis Socials, habitatge, assessorament als ajuntaments i joventut. D’altra banda es proposa impulsar de forma coordinada amb altres administracions i d’acord amb els agents econòmics i socials de la comarca, un conjunt de propostes d’actuacions a mitjà i llarg termini per assegurar la recuperació de la comarca. Bernils va remarcar que “el Consell Comarcal es compromet a executar totes aquelles que estiguin a l’abast dels seus serveis i competències, tot i que en determinats casos l’actuació de l’ens comarcal haurà de ser més de lideratge compartit i d’acompanyament que no pas d’execució, atès el pressupost finalista, limitat a tot allò que té delegat”.

L’esborrany preveu accions coordinades per al desenvolupament econòmic, en especial dels sectors que estan resultant més afectats per la crisi sanitària actual i durant els mesos vinents (turisme, comerç, serveis, producte local, cultura…). Aquestes accions hauran d’anar acompanyades de les corresponents ajudes econòmiques i mesures fiscals i financeres que han d’executar altres administracions. Per al finançament d’aquestes accions el Consell Comarcal s’ha adherit a la proposta de l’Associació Catalana de Municipi (ACM) perquè els ens locals puguin disposar del superàvit general del 2019, així com els romanents encara disponibles d’anys anteriors, per destinar-los a la recuperació de la crisi.

Les línies estratègiques

En l’àmbit del turisme es vol potenciar la comarca com a destinació turística i gastronòmica de proximitat, fent valdre l’entorn mediambiental, les zones rurals i els nuclis urbans no massificats. Tot plegat per allargar la temporada cap a la tardor i fomentar el turisme comarcal, nacional i de regions properes. Una campanya que, en aquests moments, ja es troba en fase de disseny. Pel que fa a la promoció del comerç de proximitat i del producte local, aquest àmbit ha de passar pel suport a tots els agents implicats de cares al replantejament de les estratègies més immediates com les que ja es duien a terme a molts municipis de la comarca (fires, mercats, mostres…).

El sector cultural, que durant la crisi sanitària ha manifestat estar desemparat, es preveu ajudar amb la convocatòria de subvencions iniciada l’any passat i donant suport a la producció editorial local. Les polítiques de joventut, en l’àmbit local i comarcal, aniran adreçades a generar activitats compatibles amb les mesures de prevenció sanitària, amb l’objectiu de millorar l’estat anímic i social d’aquest segment de la població. Amb el mateix objectiu però amb diferents accions socials es cercaran mesures de suport per a la gent gran que complementin les accions que s’estan duent a terme de l’inici de la crisi de la Covid-19.

Nova incorporació

El ple ha incorporat un nou conseller comarcal, l’alcalde de la Vajol, Joaquim Morillo,  que va prendre la possessió a distància en substitució de Josep Maria Cervera.