El Consell Comarcal promou dos programes de reforç per atendre persones en situació de vulnerabilitat

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El projecte s’ha elaborat conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres i les entitats socials que actuen en el territori com Càritas, Creu Roja i Fundació Ser.Gi, Fundació Escola Sant Vicenç de Paül-Ksameu i Associació Ranura

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàEl Consell Comarcal, a través de l’àrea de Benestar, ha iniciat el projecte “L’Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible” que compta amb el suport econòmic del Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut i que té com a finalitat reforçar els dispositius i recursos adreçats a atendre les persones en situació de major vulnerabilitat de la comarca, que tinguin com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i l’apoderament de la comunitat i les persones.

El projecte, que està promogut i impulsat per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, preveu el desplegament de dos programes d’actuació social durant els darrers mesos de l’any 2018. El primer programa té com a objectiu garantir la cobertura dels drets econòmics, socials i culturals de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat de la comarca, incidint de forma positiva en els determinants de salut de la població. El segon programa té com a objectiu reforçar l’apoderament de persones (autonomia i capacitats individuals) i les seves comunitats per tal que esdevinguin agents de transformació de les seves condicions de vida, incorporant estratègies per facilitar suport emocional que, com a conseqüència de la crisi econòmica, veuen afectada la seva salut i el seu benestar emocional.

El projecte s’ha elaborat conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres i les entitats socials que actuen en el territori (Càritas, Creu Roja i Fundació Ser.Gi, Fundació Escola Sant Vicenç de Paül-Ksameu i Associació Ranura), en el marc de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà. Els diferents agents implicats en la definició són també els responsables de la implementació de les diferents actuacions previstes en diferents municipis de la comarca.

Els recursos i dispositius del projecte “L’Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible” són:

1) Programa «Garantir condicions de vida digna»

– Projecte d’alimentació infantil (Creu Roja).

– Brigada d’habitatge digne. (Fundació Ser.Gi).

– Menjador social per a usuaris derivats dels Serveis Socials de Figueres (Ajuntament de Figueres).

– Ajuts a les famílies per a cobrir necessitats bàsiques (Consell Comarcal de l’Alt Empordà).

2) Programa «Fomentar l’autonomia i apoderament de les persones en situació més vulnerable»

– Empoderament de dones d’origen subsaharià (Fundació Ser.Gi).

– Grups d’apoderament per a famílies (Càritas).

– Projecte Punts d’activació (Creu Roja).

– Curs d’alfabetització bàsica i curs de català de nivell neolectors (Creu Roja).

– Projecte Zona VIP (Associació Ranura).

– Espai de trobada per a persones sense sostre (Càritas).

-Projecte Espiadimonis (Fundació Escola Sant Vicenç de Paül-Ksameu).

– Projecte Àncora (Consell Comarcal de l’Alt Empordà).

– Servei d’Intervenció Educativa (Càritas).