El Consell Comarcal rebaixa la taxa d’entrada de residus al CTR que paguen tots els Ajuntaments de la comarca

Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà

Moment de la inauguració del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà al juliol de 2017 i diferents espais del CTR / Foto: arxiu

La rebaixa d’aquesta taxa d’entrada de residus al Centre de Tractament de Residus (CTR), si s’aprova en el ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a celebrar del proper dimarts, suposarà més d’un 10% respecte aquest 2018

Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà
Moment de la inauguració del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà al juliol de 2017 i diferents espais del CTR / Foto: arxiu

El Consell Comarcal presentarà a l’aprovació del proper ple, que se celebrarà el proper dimarts 25 de setembre, les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici dels 2019. La proposta ja va ser presentada, dilluns passat, al Consell d’Alcaldes i va rebre el seu suport. Entre altres mesures, es redueix més d’un 10% la taxa d’entrada de la fracció resta al CTR (Centre de Tractament de Residus) i baixa més d’un 12% la taxa del servei de teleassistència.

El descens en el preu del tractament de la fracció resta ve motivat perquè el rendiment de la planta és superior al que s’havia plantejat des dels seus inicis. En concret, s’ha passat d’una previsió d’un 49% de rebuig de fracció resta a un 43%. Això representa que vagin menys residus a l’abocador i que, per tant, els costos i el cànon siguin inferiors. En concret, es passa d’un preu de 81,71 euros/tona el 2018 a 72,86 euros/tona pel 2019 que a la pràctica representa una rebaixa del 10,83%. Val a dir que l’Agència Catalana de Residus (ACR) no ha modificat el cànon que aplica a cada tona entrada a l’abocador i que, per tant, aquest descens no serà conjunt als abonaments que han de pagar tots els ajuntaments de la comarca per a la utilització d’aquelles instal·lacions.

El preu de fracció orgànica es deixa igual, però vistos els percentatges d’impropis que ja es registren en aquests moments, es preveu que també es rebaixi en un futur immediat. En aquest àmbit, les ordenances incorporen les tarifes de pagament en els serveis de recollida selectiva per a empreses que disposen de contenidors per al seu ús exclusiu i que la seva recollida en realitza en rutes de recollida municipal.

També s’actualitzen els preus públics relacionats amb l’entrada de residus especials, segons l’estudi econòmic i preus de licitació del contracte de recollida. Les tarifes de voluminosos es mantenen al preu d’entrada a l’abocador mentre no estigui construïda la nova instal·lació.

Pel que fa al servei de compostatge casolà, vist el volum de compostadors que cal supervisar, s’ha hagut d’afegir una persona més al servei. Per aquesta raó s’han modificat les tarifes. El canvi més rellevant és la pujada de la taxa de seguiment per compostador de 25 a 35€ any.

Una altra novetat significativa és que es redueix el preu del servei de teleassistència de 15,97 a 14,04 € per unitat i mes. Això és un 12,09% de decrement degut a la nova licitació del servei. Finalment, les ordenances fiscals del 2019 incorporen les taxes per a la utilització de les instal·lacions del Consell Comarcal (sala de plens i jardí), en horaris d’atenció al públic o fora d’ells.