El consell comarcal tanca el 2014 amb superàvit i amb una reducció del deute

El pressupost del Consell Comarcal es tanca amb gairebé 1 milió 600 euros de superàvit

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàEl president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanllehí, va informar en el darrer ple sobre l’expedient de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici del 2014. Segons l’informe emès per l’interventor comarcal, el resultat pressupostari és d’1.592.374,56 euros de superàvit, un cop ajustat amb els imports corresponents als crèdits gastats i finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament registrades al llarg de l’exercici.

Com passa a totes les administracions, el Consell aplica un percentatge de cobertura del seu pressupost com a romanent de tresoreria per a despeses generals. En aquest cas s’ha previst una dotació de 802.700,17 euros. D’altra banda, l’estalvi net de l’exercici va arribar a 2.294.729 euros. L’endeutament a 31 de desembre de 2014 era de 2.798.766 euros, una xifra que suposa el 12,81% sobre els ingressos corrents liquidats i que es redueix quasi quatre punts en relació a l’exercici anterior.

Totes aquestes dades posen en evidència el bon resultat de les polítiques d’ajust econòmic que ve aplicant la institució al llarg d’aquest mandat. La contenció i l’estalvi dels darrers anys, sense haver renunciat a donar els serveis bàsics, ha permès reconduir la situació econòmica del Consell que es va veure afectada per la disminució d’ingressos, tant per la reducció de les aportacions de la Generalitat com pels efectes derivats de la crisi.

En el transcurs del ple ordinari del Consell, celebrat dimarts passat, també es va donar compte d’una auditoria realitzada pel Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol que conclou que les finances comarcals compleixen tots els requisits, després d’haver estat sotmeses a un control.

 

 

Exit mobile version