Suquet de peix de Rose

El Consell d’Alcaldies aprova la declaració sobre l’estat d’emergència per sequera impulsada pel Consell Comarcal

Declaració sobre l’estat d’emergència per sequera
Moment del Consell d’Alcaldies de l'Alt Empordà celebrat aquest passat dilluns, 19 de febrer

La declaració reclama una política de prudència a l’ACA davant les sancions que s’estan imposant als ajuntaments

Aquest passat dilluns, 19 de febrer, els alcaldes i alcaldessa de la comarca es van reunir en el que va ser el primer Consell d’Alcaldies del 2024, on es van exposar i debatre aspectes relacionats amb l’actualitat i amb els projectes desenvolupats a l’Alt Empordà.

La situació de sequera va centrar gran part del debat, durant el qual els alcaldes i alcaldesses presents es van mostrar favorables a l’aprovació de la Declaració sobre l’estat d’emergència per sequera impulsada des del Consell Comarcal (llegir a sota).

Amb ella, el propi Consell i els municipis expressen el seu suport a la ciutadania i als sectors més afectats, en especial agrícola, ramader, i diversos sectors industrials i de serveis, i sol·liciten a la Generalitat que prengui mesures per minimitzar l’impacte d’aquest epi-sodi a l’economia productiva de la comarca.

La declaració insta també a l’Agència Catalana de l’Aigua a efectuar les inversions necessàries per assegurar l’abastament en alta a tots els municipis de la comarca i li reclama prudència davant les sancions imposades als ajuntaments.

El president del Consell Comarcal Agustí Badosa, va voler expressar el suport a tots els ajuntaments afectats, afirmant que “cal que els actors principals de la comarca plantegem a la Generalitat la necessitat de trobar solucions i que, per la seva banda, l’ACA ens ofereixi sortides a un problema que afecta a molts municipis que no compten amb els recursos necessaris per fer front a les sancions imposades. Molts d’ells tenen la vo-luntat de fer actuacions a les seves xarxes però estan pendents de les subvencions que ha d’atorgar la mateixa ACA per poder iniciar-les”.

Declaració sequera Consell d’Alcaldies Alt Empordà

Davant la situació que pateixen les conques fluvials de la comarca, que han obligat a l’aplicació de mesures excepcionals, per part del govern de la Generalitat de Catalunya i dels mateixos municipis, en assolir-se el nivell d’emergència per sequera a la majoria de municipis, el Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà vol expressar:

  • El suport a la ciutadania en general i a tots els sectors més afectats per aquestes mesures, en especial l’agrícola, el ramader i diversos àmbits dels sectors industrial i de serveis.
  • Instar la Generalitat de Catalunya i la resta d’administracions a començar a minimitzar de forma immediata l’impacte de l’actual episodi de sequera amb mesures que no perjudiquin més la ciutadania en general i l’economia productiva de la comarca.
  • Instar l’Agència Catalana de l’Aigua que efectuï les inversions necessàries per tal d’assegurar l’abastament en alta a tots els municipis de la comarca, reforçant i ampliant les actuals captacions, pous i fonts de subministrament i a la vegada, creant-ne de noves, atès que l’episodi actual de sequera no es preveu que sigui puntual sinó que passi a formar part de la situació estructural de l’Alt Empordà, com ja ha quedat evidenciat en els darrers anys, i només cal recordar els greus episodis de sequera dels anys 2007-2008.
  • Reclamar una política de prudència a l’ACA davant les sancions que s’estan imposant als ajuntaments. Rebutgem que el recurs fàcil, davant una situació crítica com l’actual, sigui dirigir la seva atenció contra els ajuntaments, especialment els pobles petits, que no disposen de recursos per mantenir com cal les seves xarxes d’abastament ni disposen de mètodes de control davant de consums desmesurats. I tot plegat amb l’agreujant que alguns municipis que tenen voluntat de fer actuacions a les seves xarxes i que estan pendents de les resolucions d’atorgaments de les subvencions de l’ACA per executar-les, hauran rebut abans les propostes de sancions per part de l’ACA.
  • Donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya que reclama a la Generalitat que amb la major brevetat impulsi un decret de mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera. Aquest decret, que modificarà l’actualment vigent, ha de comptar amb el consens majoritari i les aportacions dels grups parlamentaris i els principals ens implicats i afectats, especialment les entitats més representatives de l’àmbit local, per tal d’assolir un decret amb un ampli consens polític i social i que pugui ser validat en el ple del Parlament previst pels dies 18,19 i 20 d’abril d’enguany.