El Consell i l’APNAE faran un seguiment de l’avifauna de l’Abocador Comarcal

Abocador comarcal de l'Alt Empordà

Abocador comarcal de l'Alt Empordà
Abocador comarcal de l’Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Associació Amics dels Aiguamolls de l’Empordà (APNAE) per fer el seguiment de l’avifauna present a les instal·lacions de l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.

Des dels seus inicis, l’abocador ha tingut una problemàtica que dificulta la seva gestió i que és la presència de diferents espècies d’ocells, sobretot gavians i cigonyes. Entre altres actuacions desenvolupades per a reduir-ne la presència hi figura el crit enregistrat d’animals o el retractilat de les bales de residus, totes elles amb més o menys èxit.

El Consell s’ha proposat desenvolupar una proposta de gestió integral de la fauna de l’abocador amb l’objectiu de conèixer amb detall les espècies que hi viuen i que el visiten amb assiduïtat, de cara a identificar els problemes que poden causar a l’entorn de l’abocador i a la comarca en general.  En aquest sentit es volen prendre mesures correctores i preventives de cara a minimitzar els efectes negatius d’aquest tipus de fauna a l’entorn de l’abocador.

Aquesta actuació suposarà capturar, marcar i controlar part de la població d’ocells que venen de forma regular a l’abocador, seguint la línia de mesures que s’estan prenent a altres abocadors de la Catalunya Central en el sentit d’avaluar poblacions, la seva magnitud i moviments, els seus efectes sobre les colònies de cria urbana i les seves molèsties en pobles, ciutats, ports i instal·lacions esportives.

També es vol divulgar entre la població de l’Alt Empordà les mesures que es prenen per evitar sobrepoblacions davant del fet que l’abocador sigui un punt d’alimentació de fauna salvatge, especialment ocells i el paper que en aquest sentit juga aquesta instal·lació en els ecosistemes empordanesos.

Per tirar endavant tot aquest pla, el Consell contractarà una empresa especialitzada que s’encarregarà d’executar quatre captures anuals de gavià argentat i cigonya amb anellaments. A partir d’aquí es redactarà un informe i la diagnosi inicial així com la redacció dels corresponents protocols de seguiment, propostes de mesures correctores, elaboració de material de comunicació i reunions de coordinació.

L’APNAE col·laborarà en aquest projecte amb les captures i l’anellament de les aus i amb el seguiment mensual dels ocells presents a l’abocador. Aportarà dades de seguiment, fotografies i altres documents. L’entitat utilitzarà el seu propi material per a l’avistament d’ocells i per a la realització de les tasques de seguiment.

Fruit d’aquest conveni, el Consell abonarà la quantitat de 1.200 euros a l’APNAE en concepte de col·laboració en el seguiment del projecte. Aquesta entitat és una associació sense ànim de lucre creada l’any 1992. Als seus estatuts inclou com a finalitat promoure activitats per a la millor conservació de paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i de la natural comarcal en general. L’entitat organitza habitualment diverses activitats relacionades amb l’ornitologia com el reconeixement, recompte, anellament i seguiment d’ocells de diferent espais naturals de l’Alt Empordà.