El Consell impulsa la creació de la Taula Comarcal de Comerç

Taula Comarcal de Comerç
Un moment de la celebració de la Taula Comarcal de Comerç, amb l'assistència del regidor de Promoció Econòmica de Roses, Félix Llorens

La seva finalitat és fomentar la transversalitat i la cohesió del sector comercial de l’Alt Empordà

Taula Comarcal de Comerç
Un moment de la celebració de la Taula Comarcal de Comerç, amb l’assistència del regidor de Promoció Econòmica de Roses, Félix Llorens

La sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acollir la primera sessió de la Taula Comarcal de Comerç que està promoguda pel Consell Comarcal, en el marc del projecte AODL comarcal en comerç, i amb el suport dels Ajuntaments de Roses, Castelló d’Empúries, Figueres, La Jonquera i Llançà. La trobada va aplegar més d’una vintena de participants entre tècnics, regidors, representants de les associacions de comerç i turisme i comerciants dels esmentats municipis.

La Taula és un instrument participatiu de lideratge, creat amb la finalitat de fomentar la cohesió del sector comercial alt-empordanès. Aquesta transversalitat es vol veure reflectida en quatre àmbits: municipis, sectors econòmics (comerç-turisme, comerç-cultura…), comerciants-administració pública-ciutadania i els professionals. La voluntat de diàleg sobre aquestes qüestions va quedar palesa amb la participació activa dels convidats durant la trobada.

Les accions concretes s’organitzaran a partir de comissions de treball, sempre en un entorn de col·laboració público-privada. Les comissions, que es reuniran mensualment, estaran dividides per temes: formació, promoció i urbanisme. Durant la trobada també es van tractar qüestions com el Projecte de Desenvolupament Comercial de l’Alt Empordà de 2017, l’Empordà Card i la Marca Empordà.