El Consell impulsa una Xarxa Comarcal de Promoció Econòmica

El Consell de l’Alt Empordà està impulsant la creació d’una Xarxa Comarcal de Promoció Econòmica que neix amb l’objectiu d’explorar nous camins i noves relacions davant l’actual situació que viu el país. En aquest sentit es va convidar, abans de l’estiu, a una trentena de persones representatives dels agents econòmics i socials de la comarca per fer una diagnosi de la situació, les primeres conclusions de la qual ja han estat redactades.

La segona fase del programa, que es desenvoluparà en quatre sessions de treball realitzades entre els mesos d’octubre i de novembre, té com a objectiu la formació del grup o xarxa que treballarà per assolir una sèrie d’objectius compartits, a través d’una estratègia conjunta. Les persones que integren aquests xarxa inicial comparteixen punts febles i amenaces al desenvolupament de les seves activitats, tal com se’n desprèn de les conclusions de la fase d’anàlisi.

Aquesta segona fase, a més, tindrà com a principal objectiu reflexionar entorn dels elements que hauria de contenir el seu pla estratègic: la missió, la visió, els valors, les línies i els objectius. Per a desenvolupar-ho s’ha convidat a totes aquelles persones que van participar en la primera actuació i a altres que vulguin seguir reflexionant sobre els temes identificats inicialment. A partir d’aquí es vol estudiar la viabilitat de crear un grup de treball o xarxa que de manera permanent dinamitzi el teixit econòmic i social del territori, des d’una perspectiva conjunta, col·laboradora i cooperativa.

Els resultats de la fase d’anàlisi de la problemàtica econòmica actual de la comarca, que han estat sintetitzats pel grup de treball inicial, són els següents:

  • Millora de la qualitat. Es considera que els serveis i productes, en general, contenen poc valor afegit i en moltes ocasions no assoleixen els nivells de qualitat que serien òptims. Aquest fet resta competitivitat a les empreses de molts sectors
  • Generalització de les tecnologies de la informació i de la comunicació. S’apunta la poca presència i utilització de les TIC en aquelles empreses que pertanyen a sectors allunyats de l’entorn tecnològic, sobretot, en les activitats més tradicionals, com el comerç.
  • La identificació i el reclutament de talent. Consideren que tenen moltes dificultats a l’hora de poder comptar amb treballadors que tinguin les competències òptimes. El fet que molts joves vagin a estudiar a les universitats de Girona i de Barcelona i que quan finalitzen el seus estudis el territori no sigui capaç d’oferir-los oportunitats laborals, provoca el fenomen de la fuga de talent.
  • Potenciació de l’emprenedoria. Es constata que existeixen moltes dificultats a l’hora d’engegar iniciatives emprenedores i també a l’hora de fer créixer les activitats amb noves idees i projectes. Aquest fet provoca que tant les estructures empresarials com el teixit productiu no es renovi i pugui encarar el futur amb perspectives de creixement.