El consens entre govern i oposició de Roses fa que només una de les ordenances fiscals per 2016 no s’aprovi

Ordenances Fiscals de Roses

L'equip de govern no tenir el recolzament de l'oposició en l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics

L’ordenança fiscal de preus públics, l´única que va tombar l’oposició de Roses

Ordenances Fiscals de Roses
L’equip de govern no va tenir el recolzament de l’oposició en l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics

“Han estat unes ordenances fiscals molt treballades, debatudes i consensuades amb la resta de grups municipals”, va manifestar ahir al matí durant la presentació de les mateixes el regidor d’Economia i Hisenda de Roses, Marc Danès. Una afirmació que va reiterar durant el ple extraordinari que es va celebrar per aprovar-les.

I gràcies al treball, debat i consens a què feia menció Danès ahir es van aprovar tots els impostos i taxes per al 2016. Tots, menys una, la que fa referència a l’ordenança reguladora dels preus públics, en concret, a l’augment del preu de l’entrada a la Ciutadella i el Castell de la Trinitat a persones majors de 65 anys, i l’increment d’un 3% dels cursos i serveis esportius amb monitor que es fan a la Piscina de Roses, “per tal d’arribar a l’equilibri financer de la instal·lació, que hem calculat amb l’aplicació d’aquesta mesura s’aconseguirà l’any 2021”, va exposar el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danès.

I no es va aprovar perquè la majoria dels grups de l’oposició van votar en contra. ERC ho va fer perquè, segons el seu portaveu, Joan Plana, “no ho fem per la quantitat que es puja, sinó pels preus que té la piscina, que és molt més alt que el que tenen les piscines d’altres municipis que hem comparat, i a més la piscina de Roses presta un servei de salut pel qual l’Ajuntament ha d’apostar, i per altra banda, es podria arribar a l’equilibri pressupostari buscant altres fórmules” .

Manel Escobar, portaveu del PP, va argumentar el seu vot en contra, assegurant que “quan nosaltres estàvem a l’equip de govern les pujades van ser molt poques, mínimes o ninguna, i veien que el preu de la piscina es puja un 3%, tot i aquest equilibri financer que és una acció de responsabilitat, penso que el fet d’augmentar aquesta taxa no comportaria un desequilibri econòmic, i nosaltres tot el que siguin pujades no estarem d’acord, i no donarem suport”.

El portaveu de Ciutadans, José Manuel Álvarez es va expressar en els mateix termes a l’afirmar que el seu partit votaria en contra perquè “no crec que aquesta pujada del 3 % doni la possibilitat de equilibrar econòmicament les despeses i ingressos de la piscina l’any 2021”.

I finalment, José Antonio Valdera, portaveu d’Unió Municipal, va assegurar que tampoc votarien a favor d’aprovar aquesta ordenança fiscal al considerar “que aquest increment no garanteix l’equilibri financer de la piscina, sinó que pot ser al contrari, que degut a aquest augment la gent deixi d’anar, i crec que s’han de buscar altres fórmules i no augmentant el preu”.

L’únic grup que no va votar en contra de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics va ser el Partit Socialista, que es va abstenir.

El regidor d’Economia d’Hisenda va respondre que “la Piscina ha fet diferent convenis amb altres municipis de la comarca per a que els seus habitants vinguin a Roses en lloc de Figueres, i sinó ho haguéssim fet pot ser ara estaríem parlant d’un augment major que el d’ara, que només suposa entre 0,80 cèntim i 1 euro la pujada per cada usuari al mes”. Danès va destacar la importància d’arribar a l’equilibri financer de la Piscina “si no volem que acabi tancant les seves portes com va passar a Lloret de Mar”.

L’alcaldessa Montse Mindan va afirmar que aquesta taxa “s’haurà de continuar debatent amb els diferents grups de l’oposició per arribar a un consens i posar-la a l’ordre del dia d’un ple ordinari per a que sigui aprovada”.

Una de les ordenances que sí que s’incrementarà serà la de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que passarà d’un 0,61% a un 0,65%. L’equip de govern ho va justificar per la necessitat de compensar l’eliminació d’un recàrrec del govern espanyol del 0,0462%, que hauria suposat una disminució d’ingressos de 850.000 euros per a l’Ajuntament, necessaris per tirar endavant les inversions i serveis socials previstos.

També s’apujarà la taxa d’escombraries, un 2% “per suportar l’increment que es fa des de l’abocador comarcal, i per tant cobrir amb els ingressos d’aquesta ordenança les despeses que comporta a l’Ajuntament”, va manifestar Danès. Un increment, però que “es veurà reflectit per una pujada de només entre 0,35-0,40 cèntims a la factura de l’aigua”.

I una ordenança que es va derogar va ser la reguladora de la taxa per la utilització del vols, sól i subsòl de domini local a les operadores de telefonia mòbil “perquè portaven el cobrament a judici i el jutge sempre els dóna la raó i no té sentit continuant fent-lo”