Cinema a la Fresca

El consum de tabac a Catalunya es va reduir dos punts percentuals durant el 2021

Prop de 50.000 persones van deixar de fumar durant l’any passat, gràcies als programes dels CAP i hospitals

El Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya posen de relleu que el tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries, amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que es commemora el 31 de maig i que enguany porta per lema “El tabac, una amenaça per al medi ambient”. La prevenció i el control del tabaquisme són una de les prioritats de les polítiques de salut pública del Departament, així com de l’activitat que porten a terme els professionals dels serveis sanitaris.

S’estima que a Catalunya cada any moren gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), el consum de tabac es va reduir entre la població catalana dos punts percentuals respecte el 2020. Així, segons els resultats de l’ESCA, l’any 2021 continuava fumant el 22,6 % de la població de 15 anys i més, un percentatge inferior a l’observat l’any 2020 (24,6%). La prevalença del tabaquisme entre els homes era del 26,6% (lleugerament inferior al 27,8% de 2020) i entre les dones del 18,8% (per sota del 21,3% de l’any anterior). La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir entre el 1994 i el 2017, i, tot i la petita reducció observada l’any 2021, es manté força estable des de 2018, de manera que el nombre de fumadors a Catalunya continua al voltant d’1,5 milions. A més, un 6,6% de la població no fumadora declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (5,8% dels homes i 7,3% de les dones). 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa i finança dues xarxes de professionals de la salut que tenen un paper fonamental en la prevenció i el tractament del tabaquisme: la Xarxa d’Atenció Primària sense Fum (XAPSF) –de la qual formen part tots els centres d’atenció primària de salut de Catalunya– i la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF) que, integrat per 88 hospitals, inclou la majoria de les unitats d’hospitalització del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

L’any passat van deixar de fumar 38.778 persones ateses pels equips d’atenció primària i 8.511 persones fumadores més van seguir tractament de cessació als centres integrats a la XCHSF. El consell i el tractament per deixar de fumar que ofereixen les dues xarxes es completa amb el suport per a la cessació tabàquica que també proporcionen moltes oficines de farmàcia, així com també l’ajuda professional per deixar de fumar que proporciona el servei telefònic 061 Salut Respon, i la intervenció que proporcionen alguns centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

061 Salut Respon, 15 anys del programa de deshabituació tabàquica

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a través del 061 Salut Respon, ha ajudat més de 35.000 persones a deixar de fumar els últims 15 anys, gràcies al programa antitabac gratuït que ofereix una atenció no presencial qualsevol dia de l’any. Aquest servei disposa d’infermeres especialitzades que valoren cada cas i fan un seguiment personalitzat del ciutadà durant un any fins que es considera que la persona és exfumadora. El pla també inclou el seguiment telefònic d’un any, des de la data en què es deixa el consum de tabac. I en cas de necessitat, es fa també una interconsulta amb l’equip de psicòlegs del SEM que donarien suport a la intervenció de la infermera en aquells casos que fossin necessaris. El Programa, que compta amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, es va posar en marxa el 2007 i enguany celebra els 15 anys de la seva posada en funcionament. 

A més, l’Agència de Salut Pública de Catalunya facilita l’accés gratuït al tractament farmacològic per deixar de fumar a persones de col·lectius amb especials necessitats, com  els que pateixen trastorns mentals i malalties cròniques; que resideixen a barris de baix nivell socioeconòmic o a les dones embarassades. Des de l’any 2006, un total de 17.844 persones s’han acollit de manera gratuïta a un d’aquests tractaments.

Una amenaça real també per al medi ambient

El cultiu de tabac, la producció de cigarretes i la generació de residus contaminants com els filtres i les burilles de cigarretes, o els cartutxos i les bateries de les cigarretes electròniques, tenen un impacte molt negatiu sobre el medi ambient. El tabac consumit a Catalunya ha estat cultivat principalment a països amb baixos ingressos, en cultius que ocupen grans extensions de terra i on s’utilitzen fertilitzants químics i pesticides que s’apliquen sense tenir cura del medi ni de la seguretat dels agricultors.

Entre les dades de l’impacte mediambiental del tabac a Catalunya, destaca el fet que, per poder fabricar les més de 8.000 milions de cigarretes venudes al nostre país l’any passat, es van haver de talar 28 milions d’arbres a tot el món.

Cada any s’utilitzen a tot el món 11,4 milions de tones de fusta per al tractament del tabac i la producció de paper per elaborar cigarretes. A més, amb el fum de les cigarretes i els aerosols dels productes relacionats amb el tabac es dispersen gasos contaminants que perjudiquen la salut i el medi ambient, com diòxid de carboni, metà i òxids de nitrogen, a més d’altres substàncies cancerígenes com formaldehid, acetaldehid, benzè i moltes d’altres.

Els filtres de les cigarretes estan fabricats amb acetat de cel·lulosa, un plàstic no biodegradable que, per acció de la llum solar, es fragmenta formant microplàstics que contaminen les aigües i els fons marins. Les burilles de totes les cigarretes venudes a Catalunya generen anualment més de 4.280 metres cúbics de residus tòxics.

Els microplàstics i altres contaminants procedents de les burilles –com la nicotina i diferents metalls tòxics– afecten la flora i la fauna, inclosos els peixos i els mariscos que consumeixen els humans. La burilla d’una única cigarreta pot contaminar 10 litres d’aigua.

A més, el consum de tabac i el llançament de burilles enceses són la causa d’incendis que poden causar danys personals, materials i ambientals. S’estima que les focs causats per cigarretes causen el 15,4 dels incendis a la llar amb víctimes mortals. Durant la darrera dècada, s’han cremat a Catalunya 12.000 hectàrees de boscos per incendis originats per burilles.

➕ Info a Canal Salut