El Departament d’Acció Climàtica concedeix un milió d’euros en ajuts a Confraries de Pescadors i les seves Federacions

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Confraria de Pescadors de Roses / Foto: Arxiu

El pagament d’aquests ajuts està previst pel proper 29 de juliol

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ha concedit 1.071.942 euros en ajuts a les Confraries de Pescadors de Catalunya i les seves Federacions.

La subvenció ha beneficiat a 31 sol·licitants i ha de servir per finançar les despeses efectuades per les Confraries i les Federacions en l’exercici de les funcions desenvolupades durant l’any 2021 com a entitats col·laboradores de l’Administració. L’ajut queda repartit de la manera següent: 869.413 euros adreçats a les 27 Confraries de Pescadors que han sol·licitat l’ajut i 202.529,61 euros a les 4 Federacions de Confraries de Pescadors.

Les Confraries de Pescadors i les seves Federacions, que recentment han renovat els càrrecs als seus òrgans de govern, conformen un element clau de l’economia social i cooperativa i aporten una doble utilitat a la societat: d’una banda, són generadores de riquesa i activitat econòmica, i, d’una altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.

El pagament d’aquests ajuts està previst pel proper 29 de juliol.