El Departament de Salut constitueix el Comitè de seguiment i anàlisi de l’Ebola

Departament de Salut de la Generalitat

El Comitè està format per una vintena de professionals de diferents àmbits sanitaris i té com a objectiu fer un seguiment de totes les mesures adoptades a Catalunya

Departament de Salut de la GeneralitatAhir al matí es va celebrar la primera reunió del Comitè de seguiment i anàlisi de l’Ebola a la seu de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. L’objectiu d’aquest Comitè és fer un seguiment i una avaluació de totes les mesures i intervencions que s’han posat en marxa per fer front a la possibilitat d’un cas d’Ebola al país.

A la trobada es van repassar les darreres modificacions del protocol d’actuació que permet garantir la detecció i el diagnòstic precoç d’un possible cas de malaltia pel virus Ebola a Catalunya amb la finalitat d’adoptar de forma immediata les mesures de control adequades per evitar l’aparició de casos secundaris. L’elaboració d’aquest protocol es va fer de forma consensuada en el marc de la xarxa de vigilància epidemiològica estatal, seguint les recomanacions dels organismes internacionals per a l’abordatge d’aquesta malaltia.

El Comitè també neix amb la voluntat de compartir opinions i experiències des de les diferents perspectives professionals, conèixer els interlocutors en cada cas i coordinar les mesures i els recursos existents a Catalunya.

Aquest Comitè multidisciplinari, que celebrarà de manera ordinària una reunió setmanal, està presidit pel Secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, i coordinat per la subdirectora de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané.

El Comitè està format per una vintena de membres, que inclouen, entre d’altres, representants de centres sanitaris de Catalunya (hospitalaris, d’atenció primària i de serveis d’emergències), responsables del Servei Català de la Salut (CatSalut), dels col·legis i associacions professionals, i de societats científiques i de recerca. També hi participen altres estaments no directament vinculats amb els serveis sanitaris, com és el cas dels Mossos d’Esquadra.

En la seva intervenció, el Secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, va destacar que amb la constitució d’aquest comitè es pretén crear un canal d’informació únic per poder enviar missatges clars a tots els professionals. Mateu va subratllar: “Es tracta de poder-nos avançar a una situació que es pot produir, encara que a Catalunya el risc és molt baix”.