El Departament de Salut garanteix l’accés a l’assistència sanitària a tota la població

Targeta sanitària

El CatSalut distribuirà durant les properes setmanes els documents d’accés a l’assistència sanitària a Catalunya entre els estrangers empadronats a Catalunya

targeta_sanitariaTal com va anunciar al mes d’agost, el Departament de Salut garanteix l’assistència sanitària de cobertura pública a tota la població empadronada a Catalunya. En aplicació del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, els ciutadans estrangers sense permís de residència perdien la seva condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

El compromís del Departament de Salut sempre ha estat de continuar garantint l’assistència a les persones que l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) va deixar de reconèixer. La regularització de l’accés a l’assistència sanitària de les persones estrangeres que no tenen condició d’assegurades pretén evitar els perjudicis per a la salut d’aquestes persones que es poden produir en cas de no rebre dita assistència, evitar un augment de la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social i evitar, també, els riscos generals en l’àmbit de la salut pública i comunitària que poden provocar un conjunt de malalties infeccioses sense control.

Fruit d’aquesta situació, el Departament de Salut va decidir facilitar l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut als ciutadans ja empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

En els propers dies, a les persones estrangeres sense residència legal majors d’edat empadronades, se’ls enviarà la targeta N1 (menys d’un any d’empadronament) o N2 (més d’un any d’empadronament), i a les majors d’edat de qui no consta empadronament se’ls enviarà una carta per tal que l’acreditin. En total, es preveu que es lliuraran unes 116.000 TSI a aquest col·lectiu. Alhora, cal destacar que s’han detectat 89.402 menors d’edat estrangers a qui el decret ja els reconeix el dret a l’assistència sanitària.

De la resta de casos que l’INSS considerava que no tenien dret a l’assistència sanitària (al voltant de 600.000 en total), el CatSalut els ha pogut anar regularitzant tots i en aquests moments resten pendents al voltant de 170.000 persones que s’han tramès a l’INSS per tal que se’ls pugui reconèixer aquest dret.

Així doncs, d’acord amb la Instrucció 10/2012 del CatSalut, les persones que sol·licitin l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya cal que acreditin “estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya per un període continuat, almenys, de tres mesos immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud de reconeixement d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut”. 

Segons el tall oficial del Registre Central d’Assegurats del 2013, en aquests moments hi ha 7.568.988 targetes sanitàries individuals (TSI) a Catalunya, un 0,43% menys que el 2012, que suposa 32.825 TSI menys. Les baixes corresponen a defuncions (31,1%), trasllats (66,9%) i altres (1,9%).

Comparativa de l’evolució poblacional per regions sanitàries el 2013:

Regió Sanitària

Població assegurada oficial CatSalut 2012

Població assegurada oficial CatSalut 2013

Creixement

%

LLEIDA

368.086

366.469

-1.617

-0,44%

CAMP DE TARRAGONA

596.328

595.836

-492

-0,08%

TERRES DE L’EBRE

187.359

186.010

-1.349

-0,72%

GIRONA

845.142

843.135

-2.007

-0,24%

CATALUNYA CENTRAL

517.477

516.557

-920

-0,18%

ALT PIRINEU I ARAN

68.688

68.652

-36

-0,05%

BARCELONA

5.018.722

4.992.322

-26.400

-0,53%

Sense especificar

11

7

-4

-36,36%

Total

7.601.813

7.568.988

-32.825

-0,43%