El Govern amplia la mediació en habitatge amb el Col·legi de l’advocacia de Figueres

Ajuts al lloguer d’habitatge

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un conveni amb el Col·legi de l’advocacia de Figueres, per a col·laborar amb la plataforma virtual MEDIEM

El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, ha signat un conveni MEDIEM, amb el degà del Col·legi de l’advocacia de Figueres, Joan Ramon Puig, per a col·laborar en l’àmbit de la mediació en qüestions relacionades amb l’habitatge. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, està impulsant la plataforma virtual MEDIEM, Xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de Catalunya. Els professionals de la xarxa poden accedir a una pàgina web on troben recursos sobre la pràctica de la mediació per resoldre situacions problemàtiques relacionades amb l’habitatge.  

MEDIEM facilita als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge. L’adhesió de col·legis professionals i universitats permet sumar el seu bagatge professional i d’investigació a aquests recursos. 

Reforç de la mediació per evitar l’exclusió residencial  

De la xarxa MEDIEM es beneficien els serveis de mediació de diverses administracions, així com entitats que col·laboren amb el servei d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge. Aquest servei ofereix assessorament i mediació davant els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer i d’impagament. L’objectiu és evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial que això comporta.  

Amb la signatura d’aquest conveni ja són 12 les entitats adherides a la plataforma MEDIEM: el Col·legi de Procuradors de Barcelona (CPB), el  Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), el  Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG),  la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació (GEMME), l’ Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (ACDMA), el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), la Diputació de Girona (DIGI), el Col·legi de Treball Social de Catalunya (CTSCat), el Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR) i el Col·legi de l’advocacia de Figueres (ICAFI).