El Govern de la Generalitat crea un registre únic de parelles estables per garantir l’accés a la pensió de viduïtat

Registre de parelles estables
Es poden inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin

Una mesura portada a terme per la Generalitat després que una sentència del Tribunal Constitucional endurís les condicions perquè aquestes parelles tinguessin dret a percebre la pensió de viduïtat

Registre de parelles estables
Es poden inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin

El Govern de la Generalitat va aprovar, ahir dimarts, el Decret llei de creació del Registre de parelles estables, que dependrà del Departament de Justícia, amb l’objectiu de “garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com és ara el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat”, segons va explicar la vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu.

El Registre es constitueix per tal que s’hi puguin inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin i que acreditin el compliment de les condicions que estableix el llibre segon del Codi civil de Catalunya. El nou registre, de caire administratiu, es crea amb una funció de publicitat i control, amb vista a protegir, sense discriminació, els efectes de les relacions familiars tant en l’àmbit del dret privat com en l’àmbit del dret públic.

El Govern de la Generalitat considera del tot “imprescindible” la creació d’aquest Registre després que una sentència del Tribunal Constitucional, que ha anul·lat un article de la Seguretat Social, hagi comportat un enduriment de les condicions d’accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.

A Catalunya, concretament, per cobrar la pensió de viduïtat només calia demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret o bé mitjançant escriptura notarial. Amb la mencionada sentència del Tribunal Constitucional, els dos anys exigits passen a ser cinc, i a més es requereix haver estat inscrit al Registre de parelles de fet, com a mínim, durant dos anys. El Registre de parelles estables que ara es crea per un acord del Govern vol garantir la igualtat de condicions jurídiques, econòmiques i socials a les diverses modalitats de família.